Jump to Main Content

Ieuenctid

Cliciwch ar dim i gael fwy o wybodaeth:

Ieuenctid:

Ieuenctid: Genethod

 

 

 

RHEOLWYR - Cofiwch adael i Geraint wybod canlyniadau eich timau er mwyn eu rhoi ar y wefan.

 

Dymuna Clwb Peldroed Ieuenctid Bethel ddatgan diolch i'n holl noddwyr am eu cefnogaeth sef Cled & Susan Post Bethel (Dan 9), Gelli Gyffwrdd (Dan 11), Crefftwyr Cymreig (Dan 12), Celtic Souza (Y Genethod) a Geraint Jones, Saron Enterprises ( Y Clwb Ieuenctid). Am fwy o fanlylion cliciwch yma. Cefnogwch ein noddwyr!

Lluniau o'r timau yn eu kit newydd i ddilyn......

Dan 9

Bethel_Dan 9A

Cled o Post Bethel gyda Bethel Dan 9. Diolch o galon i Cled a Susan am eu caredigrwydd yn noddi'r tîm.

Dan 12

Dan 12 Bethel 

Diolch i Crefftwyr Cymreig am eu caredigrwydd yn noddi'r tîm Dan 12.