Canlyniadau

Canlyniadau Tymor 2018 - 2019
Gwybodaeth yma yn fuan ...
Gwybodaeth yma yn fuan ...
Gwybodaeth yma yn fuan ...
Gwybodaeth yma yn fuan ...

Gwybodaeth yma yn fuan ...

Gwybodaeth yma yn fuan ...

Dydd Sadwrn 6 Hydref 2018

Llanberis 2 – Bethel A 4

Sgorwyrs: Celt 2, Cynan, Llion

Sgwad fechen oedd gan Bethel oherwydd salwch ac absenoldebau. Hanner cyntaf da iawn gyda gôl cynnar gan Celt o gic gornel. Gwnaeth Cynan hi’n ddwy cyn i Celt sgorio ei ail. ‘Roedd yn ail hanner yn llawer mwy pryderus gyda Llanberis yn sgorio dwy a Llion yn sgorio ei gol cyntaf i Fethel. Gorffennodd yn 4-2 gyda Adam yn cael ei ddewis yn seren y gem gan ei gyd-chwaraewyr a Harri gan y rheolwyr.


Dydd Sadwrn 29 Medi 2018

Cwpan Gwyrfai Llyn
Cae Glyn B 5 – Bethel 3 (Ar ôl amser ychwanegol)

Sgorwyr: Cynan, Celt, Arwyn

Bethel yn cychwyn yn araf ac yn ildio 2 gôl buan. Gwellodd Bethel fel aeth yr hanner ymlaen ac ‘roeddynt yn anlwcus i gyrraedd yr egwyl yn colli 2-0. Dechreuodd Bethel yr ail hanner yn well o lawer a tynnu un yn ôl wedi ergyd dda gan Cynan. Daeth Bethel yn gyfartal wedi i Celt ymateb i gic hir gan Iolo. Fel ‘roedd pawb yn disgwyl amser ychwanegol sgorio Cae Glyn eto ond gyda chornel olaf yr hanner peniodd Arwyn I'w wneud yn 3-3. ‘Roedd amser ychwanegol yn gam rhy bell i Bethel a gorffennodd y gem yn 5-3.

Seren y gem gan y chwaraewyr oedd Arwyn a Celt gan y rheolwyr.


Dydd Sadwrn 22 Medi 2018

Cwpan Arfordir Gogledd Cymru
Pentre B 0 – Bethel 6

Sgorwyr: Celt 2, Harri 2, Sion Evans, Ioan

Bethel yn gwneud y daith i Abergele heddiw i chwarae ar gaeau Emrys ap Iwan yn y gwpan bore ‘ma. Perfformiad tipyn gwell gyda Bethel yn raddol yn meistroli. Aeth Bethel ar y blaen pan faglwyd Ioan yn y blwch cosb a gwnaeth Celt ddim camgymeriad o’r smotyn. Cyn yr hanner daeth goliau i Harri ac yna Sion. 3-0 hanner amser.

Doedd yr ail hanner ddim mor gyfforddus ond serch hynny daeth goliau pellach i Harri, Celt a Ioan. Dewiswyd Sion Evans fel seren y gem gan y chwaraewyr a Harri gan y rheolwyr.

Diolch i Pentre am y croeso.


Dydd Sadwrn 8 Medi 2018

Cae Glyn A 10 – Bethel A 1

Sgoriwr: Harri

Bethel yn chwarae ei gem cyntaf o’r tymor gyda nifer o chwaraewyr newydd oedd yn anghyfarwydd gyda’i gilydd. Er yn colli yn drwm ‘roedd digon o agweddau positif gyda Harri yn sgorio unig gôl Bethel ac yn cael ei ddewis fel seren y gem i Fethel.

Gwybodaeth yma yn fuan ...