Anrhydeddau

Er mai clwb eithaf bychan ydi Clwb Pêl-droed Bethel, fe welwch isod ein bod wedi bod yn hynod lwyddiannus hyd yma ar lefelau amrywiol.

Anrhydeddau Timau Ieuenctid
Dan 14

Cyd bencampwyr cynghrair Gwyrfai

Dan 16

Cyd bencampwyr cynghrair Gwyrfai

Dan 9

Dan 9Pencampwyr Twrnament Dyffryn Nantlle


Dan 12

Dan 12Enillwyr Cwpan Gwyrfai

Dan 12

Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai

Enillwyr Cwpan Cynghrair Gwyrfai

Bethel 4 - Mynydd Tigers 2 yn y ffeinal

Dan 14

Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai

Enillwyr Cwpan Cynghrair Gwyrfai

Bethel 4 - Penrhosgarnedd 2

Dan 11

Pencampwyr twrnament Penrhyndeudraeth

Curo Bro Enlli 2-0 yn y ffeinal (Owain 2)

Pencampwyr twrnament Llanrug

Curo Penrhyndeudraeth 1-0 yn y ffeinal (Cai)

Pencampwyr twrnament Cae Glyn

Curo Penrhyndeudraeth 1-0 yn y ffeinal (Ben)

Ennillwyr Tlws yr Eco

Curo Llanrug (b) yn y ffeinal 1-0 (Huw)

Dan 12

Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai
Enillwyr Cwpan Arfordir Gogledd Cymru
Enillwyr Cwpan Cyngrhair Gwyrfai

Dan 16

Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai
Enillwyr Cwpan Cyngrhair Gwyrfai

Dan 7

Dan 12Pencampwyr Twrnament Gwyrfai


Dan 9

Pencampwyr twrnament Llanfairpwll dan 8

Ennillwyr Tlws yr Eco


Dan 11

Dan 11 Pencampwyr Twrnament Gwyrfai

Pencampwyr Twrnament Nefyn (Cliciwch yma am luniau o Twrnament Nefyn)


Dan 12

Dan 12Enillwyr Cwpan Chwarae Teg Gwyrfai


Dan 12

Dan 12 Ennillwyr Twrnament o dan 12 Caergybi

Dan 16

Pencampwyr cyngrhair Gwyrfai 2009/2010
Enillwyr Cwpan FA Arfordir Gogledd Cymru 2010

Dan 7

Pencapmwyr Tlws yr Eco


Dan 11

Pencapmwyr Tlws yr Eco


Dan 16

Dan 16 Enillwyr Cwpan Cynghrair Gwyrfai dan 16


Dan 16

Dan 16 Enillwyr Twrnament Mochdre F.C


Dan 7

Dan 7 Pencampwyr Twrnament Felinheli


Dan 7

Dan 7 Twrnament Gwyrfai


Dan 7

Dan 7 Twrnament Trefor


Dan 7

Dan 7 Twrnament Trefor


2008 - Enillwyr Cwpan y Gynghrair dan 15 oed - Bethel
2008 - Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai dan 15 oed – Bethel
2008 - Enillwyr Cwpan Chwarae Teg dan 15 oed – Bethel Glas
2008 - Enillwyr Twrnament Blackpool dan 15 oed – Bethel Glas
2008 - Enillwyr Twrnament Newton Athletic dan 15 oed – Bethel Glas

 

2007 - Enillwyr Cwpan y Gynghrair dan 13 oed
2007 - Enillwyr Cynghrair Gwyrfai dan 13 oed
2007 - Enillwyr Cwpan Con X Cymru Caergybi dan 13 oed
2007 - Dan 11 oed - Bethel A – Enillwyr Twrnament Eco’r Wyddfa- Bethel A yn curo Bethel B yn y ffeinal.

 

2006- Enillwyr Cwpan y Gynghrair dan 13 oed
2006 - Enillwyr Twrnament Porthmadog dan 12 oed
2006 - Enillwyr Twrnament Bontnewydd dan 9 oed - Bethel A
2006 - Enillwyr Twrnament Genethod Bethel dan 14 oed
2006 - Enillwyr Twrnament Eco'r Wyddfa dan 11 oed Bethel B

 

2005 – Enillwyr Twrnament Bontnewydd dan 9 oed – Bethel A a dan 11 oed - Bethel A
2005 - Enillwyr Twrnament Eco'r Wyddfa dan 11 oed - Bethel A yn curo Bethel Gwyn yn y ffeinal.
2005 – Enillwyr twrnament Pwllheli dan 11 oed – Bethel A
2005 – Enillwyr Twrnament Trefor dan 11 oed – Bethel A yn curo Bethel Gwyn yn y ffeinal
2005 – Pencampwyr y gynghrair dan 11 oed – Bethel A

 

2004 – EnillwyrTwrnament Gwyrfai dan 9 oed – Bethel B a dan 11 oed - Bethel B
2004 – Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai dan 9 oed - Bethel B
2004 - Enillwyr Twrnament Eco'r Wyddfa dan 11 oed – Bethel B
2004 - Enillwyr Cwpan chwarae Teg dan 15 oed

 

2003 – Enillwyr twrnament Dyffryn Nantlle dan 7 oed a dan 9 oed
2003 - Enillwyr twrnament Trefor dan 13 oed.
2003 - Enillwyr twrnament Segontiwm Rovers dan 7 oed a dan 9 oed
2003 - Enillwyr Twrnament Gwyrfai dan 9 oed – Bethel A
2003 – Enillwyr Twrnament Eco’r Wyddfa Dan 9 oed – Bethel A
2003 – Enillwyr Twrnament Pwllheli dan 9 oed – Bethel A
2003 - Best Soccer Website Worldwide at www.soccerhighway.com

 

2002/03 – Pencampwyr y gynghrair dan 9 oed – Bethel A

 

1993 - Enillwyr Dan 10 oed Gwyrfai Natwest

Anrhydeddau Tîm Dynion

2002 – Enillwyr Cwpan Iau Gogledd Cymru.
2003 - Enillwyr Cwpan T&G
2004 - Enillwyr Safeflue Caernarfon & District
2004 - Enillwyr Cwpan AEEU
2004 - Enillwyr Cwpan Gwynedd Safeflue