Ein Cae

Yn 2002, prynwyd cae newydd ar gyfer y clwb ym Methel, gyda chymorth hael Cyngor Gwynedd. Dyma'r tro cyntaf i'r pentref ddod yn berchen ar ei gae pêl-droed ei hun a bydd yn gaffaeliad mawr i genedlaethau'r dyfodol. Bellach mae’r cae yn gartref i’r Timau Ieuenctid gyda cynlluniau pellach a’r gyfer y dyfodol.