Hanes

Sefydlwyd clwb Pêl-droed Ieuenctid Bethel yn 1988 gan Dafydd Jones. Enillodd y tîm dan 10 gwpan Natwest Gwyrfai yn 1993 ac enillwyd twrnamaint Gwyrfai dan 9 a gynhaliwyd a’r gael Oval yn 2002. Fel gelli’r ei weld ar y dudalen anrhydeddau, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth gan gipio sawl tlws.

hanes


Er nad oedd dîm dynion bellach, mae Bethel wedi bod gyda tîm llwyddiannus a’r gobaith yn y dyfodol yw i ail ffurfio tîm dynion.

Os hoffech ychwanegu unrhyw fanylion ychwanegol nad ydynt wedi eu cynnwys yma, mae croeso i chwi gysylltu â ni.