Archif Tymhorau 2013/14

Croeso i dudalen y tim dan 7 a'u hanes y tymor hwn.

Diolch i'r rheolwyr a'r hyfforddwyr am eu gwaith caled gyda nhw.

tim dan 7


Canlyniadau 2013 - 2014

Dydd Sadwrn 26 Ebrill 2014
Bethel 3 - Bontnewydd 1

Sgorwyr: Morgan Davies 2, Morgan Jones 1


Nos Wener 18 Ebrill 2014
Bethel 2- Llanrug 0

Sgorwyr: Morgan Davies, Codey


Dydd Sadwrn 12 Ebrill 2014
Llanberis 2- Bethel 6

Sgorwyr: Morgan Davies 3, Morgan Jones 2, Codey 1


Dydd Sadwrn 5 Ebrill 2014
Bethel 4 - 1 Segontium

Sgorwyr: Morgan jones 2, Morgan Davies 1, Og 1


Dydd Sadwrn 29 Mawrth 2014
Cae glyn 3 - Bethel 3

Sgorwyr: Codey 2, Morgan Davies 1


Dydd Sadwrn 22 Mawrth 2014
Bethel 5 - Waenfawr 1

Sgorwyr: Morgan Davies 4 , Morgan Jones 1


Dydd Sadwrn 15 Mawrth 2014
Llandwrog 0 - Bethel 4

Sgorwyr: Morgan Davies 2, Morgan Jones, Owain


Dydd Sadwrn 8 Mawrth 2014
Bethel 8 - Felinheli 0

Sgorwyr: Morgan Davies 4, Codey 2, Morgan Jones 1, Own goal


Dydd Sadwrn 22 Chwefror 2014
Llanrug 1 - Bethel 2

Sgorwyr: Codey, og


Dydd Sadwrn 25 Ionawr 2014
Segontiwm 0 - Bethel 1

Sgoriwr: Morgan Davies


Dydd Sadwrn 30 Tachwedd 2013
Bontnewydd 0 - Bethel 2

Sgorwyr: Morgan Davies 2

Dydd Sadwrn 23 Tachwedd 2013
Bethel 0 Cae Glyn 1


Dydd Sadwrn 16 Tachwedd 2013
Waunfawr 2-5 Bethel


Dydd Sadwrn 9 Tachwedd 2013
Bethel 4-0 Llandwrog


Dydd Sadwrn 26 Hydref 2013
Felinheli 2-7 Bethel


Dydd Sadwrn 12 Hydref 2013
Mynydd Tigers 3 - Bethel 1


Dydd Sadwrn 5 Hydref 2013
Bethel 3 - Nantlle Vale 2


Dydd Sadwrn 29 Medi 2013
Penrhosgarnedd 1 - Bethel 5

Croeso i dudalen y tim dan 12 a'u hanes y tymor hwn. Diolch i'r rheolwyr a'r hyfforddwyr am eu gwaith caled gyda nhw.

Dan 12 Bethel 


Canlyniadau Tymor 2013 - 2014

Nos Iau 22 Mai 2014
Bethel 4 - Mynydd Tigers 2

Sgorwyr: Owain 2 Morgan og

Bethel yn chwarae ei trydedd gêm mewn 4 diwrnod ac yn gwneud digon i sicrhau'r bencampwriaeth. 'Roedd y gêm yn frwydr gystadleuol rhwng dau dîm cyfartal ar noson wlyb. Bethel aeth ar y blaen yn dilyn symudiad da ac Owain yn rhwydo. Arweiniodd cyfnod arall o bwysa i amddiffynnwr Mynydd yn anffodus yn rhoi'r bel yn rhwyd ei hun. 2-0 ar yr hanner.

Aeth Bethel ymhellach ar y blaen gydag Owain yn sgorio'r ail ond wnaeth Mynydd ddim rhoi'r gorau iddi a llwyddon nhw i sgorio wedi symudiad da lawr y dde. Sgorio Morgan y 4ydd i Fethel ond ddaeth Mynydd nol gyda'i ail. Gem gystadleuol a da wedi ei chwarae yn yr ysbryd iawn.

Llongyfarchiadau i'r garfan i gyd, yr hyfforddwyr, rhieni a'r cefnogwyr a'm dymor mor llwyddiannus. Dwy gwpan ac ymddangosiad yn ffeinal cwpan arfordir gogledd Cymru.


Nos Fawrth 20 Mai 2014
Llanrug 1 - Bethel 4

Sgorwyr: Owain 3 Morgan


Nos Lun 19 Mai 2014
Ffeinal Cwpan Gwyrfai
Bethel 5 Penrhos 2

Sgorwyr: Caio 2, Huw 2, Owain


Nos Fercher 7 Mai 2014
Semi ffeinal cwpan gwyrfai
Bethel 4 - Mynydd Tigers 0
(chwaraewyd yn Bontnewydd)
Sgorwyr: Caio 2, Tom, Owain


Nos Fercher 30 Ebrill 2014
Bethel 6 - Segontiwm 1

Sgorwyr: Caio 2, Owain 3, Ben


Nos Iau 3 Ebrill 2014
Bethel 6 - Dyffryn Nantlle 0
Sgorwyr: Owain 2, Morgan, Gwilym, Caio, og


Dydd Sadwrn 29 Mawrth 2014
Bethel 10 - Llanrug 0

Sgorwyr: Caio 3, Owain 3, Gwilym 2, Ben, Tom


Dydd Sadwrn 22 Mawrth 2014
Penrhos 1 - Bethel 5

Sgorwyr: Caio 2, Morgan, Gwilym, Huw


Dydd Sadwrn 8 Mawrth 2014
Semi-final cwpan arfordir gogledd Cymru
Dinbych 2 - Bethel 4

Sgorwyr: Morgan 2, Owain, Tomos Caio
Llongyfarchiadau iddynt a phob lwc yn y ffeinal


Pob lwc i'r tim dan 12 yn y rownd gynderfynol Cwpan Arfordir Gogledd Cymru yn erbyn Dinbych ar Mawrth 8ed 2014

Dydd Sadwrn 11 Ionawr 2014
Bontnewydd 0 Bethel 3

Sgoriwr: Owain 3


Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr 2013
Cwpan Arfordir Gogledd Cymru
Segontiwm 0 - Bethel 2

Sgorwyr: Caio, Owain


Dydd Sadwrn 16 Tachwedd 2013
Penrhos 2 Bethel 7
Sgorwyr: Owain 3, Ben, Morgan, Caio


Dydd Sadwrn 2 Tachwedd 2013
Bethel 6 Nantlle 0

Sgorwyr: Ben3, Owain2, Huw


Dydd Sadwrn 26 Hydref 2013
Bethel 8 Penrhosgarnedd 1

Sgowrwyr: Tom 2, Ben 2, Tomos Caio, morgan, owain, Caio


Dydd Sadwrn 12 Hydref 2013
Rownd 1 cwpan arfordir gogledd cymru/First round NWCFA Cup
Llanfairpwll 0 - Bethel 3

Sgorwyr: Ben2, Caio
(Adroddiad i ddilyn)


Dydd Sadwrn 5 Hydref 2013 (Gem Gyfeillgar)
Bontnewydd 1 - Bethel 8

Sgorwyr: Tom, Ben2, Morgan, Callum 2, Owain, Gwilym


Nos Wener 20 Medi 2013
Bethel 8 Bontnewydd 1

Sgorwyr: Owain 2, Huw, Morgan, Caio, Aron, Thomas Murphy, Callum


Dydd Sadwrn 14 Medi 2013
Segontiwm 0 Bethel 0

tim dan 14

Croeso i dudalen y tim dan 14 a'u hanes y tymor hwn. Diolch i'r rheolwyr a'r hyfforddwyr am eu gwaith caled gyda nhw


Canlyniadau 2013 - 2014

Nos Fercher 21 May 2014
Bethel 7 - Nantlle Vale 2

Sgorwyr: Aaron 6, Jestin


Nos Fawrth 6 Mai 2014
Ffeinal Cwpan Gwyrfai
Bethel 4 - Penrhosgarnedd 2

Sgorwyr: Aaron 3, Dion

Gem arbennig o dda a chystadleuol. Cychwynnodd y gêm yn wael gyda Penrhos yn mynd ar y blaen ac er i Bethel greu sawl cyfle aeth Penrhos ymhellach ar y blaen. Yn ôl daeth Bethel wrth i Aaron rwydo ar ôl ergyd Gethin daro'r trawst a cyn yr hanner manteisiodd Aaron ar ddryswch yn amddiffyn Penrhos i unioni'r sgôr. Yn yr ail hanner sgoriodd Dion o gic rydd clyfar gan Shaun ac yna Aaron yn sgorio ei drydedd o'r noson. Cafodd y ddau dîm sawl cyfle arall ond gorffennodd hi'n 4-2 i Fethel.


Nos Fercher 30 Ebrill 2014
Semi-ffeinal Cwpan Gwyrfai
Llanrug 0 Bethel 3

Sgorwyr: Iwan, Jestin, Osian


Nos Fercher 23 Ebrill 2014
Nantlle Value 2 - Bethel 7

Sgorwyr: Aaron 4, Osian 2, Jestin


Dydd Sadwrn 5 Ebrill 2014
Bethel 5 - Llanrug 0

Sgorwyr: Jestin 2, Aaron, Gruff, Iwan


Nos Fercher 2 Ebrill 2014
Bethel 11 - Cae Glyn 1

Sgorwyr: Dion 3, Osian 2, Jestin 2, Aaron, Iwan, Gruff


Dydd Sadwrn 8 Mawrth 2014
Cwpan y gynghrair
Talysan 1 - Bethel 9

Sgorwyr: Aaron 3, Jestin 2, Shaun, Iwan, Ben, Osian


Dydd Sadwrn 22 Chwefror 2014
Bethel 9 - Bontewnydd A 1

Sgorwyr: Aaron 3, Dion 2, Osian 2, Jestin 1, own goal


Nos Wener 7 Chwefror 2014
Bontnewydd A 1 - Bethel 5

Sgorwyr: Aaron 2, Shaun, Jestin, Gruff


Dydd Sadwrn 25 Ionawr 2014
Bethel 7 - Llanberis 2

Sgorwyr: Aaron 4, Shaun, Dion, Osian


Dydd Sadwrn 18 Ionawr 2014
Cwpan Arfordir Gogledd Cymru
Llanrwst 3 - Bethel 1

Sgoriwr:Aaron 1


Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr 2013
Llanrug 1 - Bethel 4

Sgorwyr: Aaron 2, Dion 1, Jestin 1


Dydd Sadwrn 23 Tachwedd 2014
Cwpan Arfordir Gogledd Cymru
Bethel 14 AFC Llandudno 0

Sgorwyr Aaron 3, Jestin 3, Gruff 3, Dion 2, Hari, Osian, Iwan


Dydd Sadwrn 16 Tachwedd 2013
CaeGlyn 1 - Bethel 11

Sgorwyr: Shaun O 3, Aaron 2, Jestin 2, Sion B 2, Dion 2


Dydd Sadwrn 19 Hydref
Nwcfa cup rownd 1
Bethel 12 Llangoed 0

Sgorwyr: Aaron 6, Shaun O 2, Iwan, Ben, Dion, Gethin


Dydd Sadwrn 12 Hydref
Bethel 13 Bontnewydd B 0

Sgorwyr: Aaron 4, Jestin 3, Sion B 2, Dion 2, Iwan. Harri


Dydd Sadwrn 5 Hydref 2013
Llanberis 0 v Bethel 9

Sgorwyr: Aaron 6, Jestin, Iwan, Osian


Dydd Sadwrn 28 Medi 2013
Bethel 12 Talysarn 1

Sgorwyr: Aaron 6, Jestin 2, Sion B, Osian, Gethin


Dydd Sadwrn 21 Medi 2013
Bethel 0 Penrhosgarnedd 1