Clwb 100

Canlyniadau
Clwb Cant Hydref 2019

£50- Carys Parry (2)
£30- Jen Roberts (27)
£20- Bethan Williams (89)


Clwb Cant Medi 2019

£50- Carys Parry (2)
£30- Edwyn Lloyd (100)
£20- Wynne Williams (31)


Clwb Cant Awst 2019

£50- Marcus Robinson (76)
£30- Gwilym Williams (53)
£20- Jen Roberts (27)


Clwb Cant Gorffennaf 2019

£50- Steve Twt (138)
£30- Iwan Trefor (117)
£20- Andrew Davies (6)


Clwb Cant Mehefin 2019

£50- Marcus Robinson (76)
£30- Ifor Jones (35)
£20- Llifon Griffiths (32)


Clwb Cant Mai 2019

£50- Dylan Roberts (123)
£30- Dewi Hughes (18)
£20- Carys Parry (2)


Clwb Cant Ebrill 2019

£50- Nia Campbell (1)
£30- Jen Roberts (27)
£20- Iwan Trefor (117)


Clwb Cant Mawrth 2019

£50- Geraint Evans (59)
£30- Aled Morris (10)
£20- Kathleen Lomas (135)


Clwb Cant Chwefror 2019

£50- Iwan Jones (70)
£30- Huw Cefn Gwyn (28)
£20- Mair Williams (15)


Clwb Cant Ionawr 2019

£50- Andrew Davies (6)
£30- Iwan Jones (70)
£20- Hefin Evans (127)

 

Clwb Cant Rhagfyr 2018

£50- M.Bardsley (96)
£30- Richard Ll Jones (107)
£20- Ifor Jones (35)


Clwb Cant Tachwedd 2018

£50 - Andrew Davies (6)
£30 - Nia Campbell (1)
£20 - Owain Sion (133)


Clwb Cant Hydref 2018

£50- Aled Morris (10)
£30 - Jen Roberts (27)
£20 - Iwan Trefor (117)


Clwb Cant Medi 2018

£50 - Edwyn Lloyd (100)
£30 - Gwilym Williams (53)
£20 - Gareth Jones (115)


Clwb Cant Awst 2018

£50 - Huw Cefn Gwyn (28)
£30 - Iwan Jones (70)
£20 - Dylan Roberts (123)


Clwb Cant Gorffennaf 2018

£50 - Dilwyn Hughes(51)
£30 - Hywel Hughes (46)
£20 - Steve Twt (138)


Clwb Cant Mehefin 2018

£50 - Hefin Evans (127)
£30 - Gwenda Jones (4)
£20 - Carys Parry (2)


Clwb Cant Mai 2018

£50 - Nia Campbell (1)
£30 - Kathleen Lomas (135)
£20 - Wynne Williams (31)


Clwb Cant Ebrill 2018

£50 - Ceinwen Williams (17)
£30 - Marcus Robinson (76)
£20 - Aled Morris (10)


Clwb Cant Mawrth 2018

£50 - Merfyn Bardsley (96)
£30 - Andrew Davies (6)
£20 - Steve Twt (138)


Clwb Cant Chwefror 2018

£50 - 71 - Wyn Morris
£30 - 97 - Howard Jones
£20 - 133 - Owain Sion

Clwb Cant Rhagfyr 2017

£50 - 46 - Hywel Hughes
£30 - 10 - Aled Morris
£20 - 90 - Wena Williams


Clwb Cant Tachwedd 2017

£50 - 18 - Dewi Alun
£30 - 1 - Nia Catrin
£20 - 133 - Owain Sion


Clwb Cant Hydref 2017

£50 - 84 - Maldwyn Hughes
£30 - 69 - Gary Williams
£20 - 28 - Huw Cefn Gwyn


Clwb Cant Medi 2017

£50 - 18 - Dewi Alun
£30 - 100 - Edwyn Lloyd
£20 - 123 - Dylan Roberts


Clwb Cant Awst 2017

£50 - 54 - Dafydd Williams
£30 - 59 - Geraint Evans
£20 - 28 - Huw Cefn Gwyn


Clwb Cant Gorffennaf 2017

£50 - 90 - Wena Williams
£30 - 59 - Geraint Evans
£20 - 138 - Steve Twt


Clwb Cant Mehefin 2017

£50 - 08 - Ynyr Hughes
£30 - 32 - Llifon Griffiths
£20 - 123 - Dylan Roberts


Clwb Cant Mai 2017

£50 - 14 - Cled Post
£30 - 10 - Aled Morris
£20 - 133 - Owain Sion


Clwb Cant Ebrill 2017

£50 - 27 - Jen Roberts
£30 - 97 - Howard Jones
£20 - 45 - Ann Hughes


Clwb Cant Mawrth 2017

£50 - 04 - Gwenda Jones
£30 - 40 - Gareth Birkett
£20 - 21 - Iolo Harri Owen


Clwb Cant Ionawr 2017

£50 - 100 - Edwyn Lloyd
£30 - 89 - Bethan Williams
£20 - 69 - Gary Williams

Clwb Cant Rhagfyr 2016

£50 - 107 - Richard Llwyd
£30 - 59 - Geraint Evans
£20 - 138 - Steve Twt


Clwb Cant Tachwedd 2016

£50 - 100 - Edwyn Lloyd
£30 - 138 - Steve Twt
£20 - 96 - Merfyn Bardsley


Clwb Cant Hydref 2016

£50 - 8 - Ynyr Hughes
£30 - 70 - Iwan Jones
£20 - 117 - Iwan Trefor Jones


Clwb Cant Awst 2016

£50 - 115 - Gareth Pen
£30 - 10 - Aled Morris
£20 - 45 - Ann Hughes


Clwb Cant Gorffennaf 2016

£50 - 59 - Geraint Evans
£30 - 15 - Mair Williams
£20 - 17 - Ceinwen Williams


Clwb Cant Mehefin 2016

£50 - 21 - Iolo Harri Owen
£30 - 59 - Geraint Evans
£20 - 40 - Gareth Birkett


Clwb Cant Mai 2016

£50 - 97 - Howard Jones
£30 - 45 - Ann Hughes
£20 - 84 - Maldwyn Hughes


Clwb Cant Ebrill 2016

£50 - 71 - Wyn Morris
£30 - 107- Richard Llwyd
£20 - 127- Hefin Evans


Clwb Cant Mawrth 2016

£50 - 61- Angharad Price
£30 - 115 - Gareth Pen
£20 - 15 - Mair Williams


Clwb Cant Chwefror 2016

£50 - 107 - Richard Ll Jones
£30 - 89 - Bethan Williams
£20 - 40 - Gareth Birkett


Clwb Cant Ionawr 2016

£50 - 90 - Wena Williams
£30 - 69 - Gary Williams
£20 - 70 - Iwan Jones, Llanrug

Clwb Cant Rhagfyr 2015

£50 - 14 - Cledwyn Jones (Post)
£30 - 27 - Meic Roberts
£20 - 17 - Ceinwen Williams


Clwb Cant Tachwedd 2015

£50 - 70 - Iwan Jones (Llanrug)
£30 - 27 - Meic Roberts
£20 - 71 - Wyn Morris


Clwb Cant Hydref 2015

£50 - 27 - Meic Roberts
£30 - 14 - Cled Post
£20 - 2 - Carys Parry


Clwb Cant Medi 2015

£50 - 51 - Dilwyn Hughes
£30 - 31 - Wynne Williams
£20 - 46 - Hywel Hughes


Clwb Cant Awst 2015

£50 - 32 - Llifon Griffiths
£30 - 115 - Gareth (Pen) Jones
£20 - 100 - Edwyn Lloyd


Clwb Cant Gorffennaf 2015

£50 - 59 - Geraint Evans
£30 - 117 - Iwan Trefor Jones
£20 - 69 - Carys Parry


Clwb Cant Mehefin 2015

£50 - 31 - Wynne Williams
£30 - 27 - Meic Roberts
£20 - 117 - Iwan Trefor


Clwb Cant Mai 2015

£50 - 92 - Arwel Jones
£30 - 12 - Enid Christie
£20 - 28 - Huw Cefn Gwyn


Clwb Cant Ebrill 2015

£50 - 54 - Dafydd Williams
£30 - 59 - Geraint Evans
£20 - 31 - Wynne Williams


Clwb Cant Mawrth 2015

£50 - 53 - Gwilym Williams
£30 - 10 - Aled Morris
£20 - 59 - Geraint Evans


Clwb Cant Chwefror 2015

£50 - 89 - Bethan Williams
£30 - 95 - Iwan Jones (Sliw)
£20 - 97 - Howard Jones


Clwb Cant Ionawr 2015

£50 - 90 - Wena Williams
£30 - 138 - Steve Twt
£20 - 28 - Huw Cefn Gwyn

Clwb Cant Rhagfyr 2014

£50 - 107 - Richard Ll. Jones
£30 - 32 - Llifon Griffiths
£20 - 133 - Owain Sion


Clwb Cant Tachwedd 2014

£50 - 51 - Dilwyn Hughes
£30 - 70 - Iwan Jones, Llanrug
£20 - 117 - Iwan Trefor


Clwb Cant Hydref 2014

£50 - 28 - Huw Cefn Gwyn
£30 - 46 - Hywel Hughes
£20 - 92 - Arwel Jones


Clwb Cant Medi 2014

£50 - 95 - Iwan Jones
£30 - 96 - Merfyn Bardsley
£20 - 15 - Sion Williams


Clwb Cant Awst 2014

£50 - 51 - Deiniol Hughes
£30 - 15 - Mair Williams
£20 - 21 - Iolo Harri Owen


Clwb Cant Gorffennaf 2014

£50 - 53 - Gwilym Williams
£30 - 6 - Andrew Davies
£20 - 95 - Iwan Jones (Sliw)


Clwb Cant Mehefin 2014

£50 - 70 - Iwan Jones, Llanrug
£30 - 90 - Wenna Williams
£20 - 96 - Marc Bardsley


Clwb Cant Mai 2014

£50 - 71 - Wyn Morris
£30 - 95 - Iwan Wyn Jones (Sliw)
£20 - 32 - Llifon Griffiths


Clwb Cant Ebrill 2014

£50 - 89 - Carys Parry
£30 - 48 - Michael Green
£20 - 8 - Ynyr Hughes


Clwb Cant Mawrth 2014

£50 - 53 - Gwilym Williams
£30 - 45 - Ann Hughes
£20 - 58 - Dewi Williams (Frankie)


Clwb Cant Chwefror 2014

£50 - 51 - Dilwyn Hughes
£30 - 13 - Elis Wyn
£20 - 17 - Ceinwen Williams


Clwb Cant Ionawr 2014

£50 - 40 - Gareth Birkett
£30 - 59 - Geraint Evans, Rhiwlas
£20 - 18 - Dewi Huws

Clwb Cant Rhagfyr 2013

£50 - 123 - Dylan Roberts
£30 - 15 - Mair Williams
£20 - 51 - Dilwyn Hughes


Clwb Cant Tachwedd 2013

£50 - 31 - Wynne Refail
£30 - 59 - Geraint Evans, Rhiwlas
£20 - 14 - Cled Post


Clwb Cant Hydref 2013

£60 - 92 - Arwel Jones, 22 Y Ddol
£40 - 46 - Hywel Hughes
£20 - 21 - Iolo Harri Owen


Clwb Cant Medi 2013

£60 - 115 - Gareth Jones (Gareth Pen)
£40 - 96 - M. Bardsley
£20 - 95 - Iwan (Sliw) Jones


Clwb Cant Awst 2013

£60 - 76 - Marcus Robinson
£40 - 8 - Ynyr Hughes
£20 - 54 - Dafydd Williams


Clwb Cant Gorffennaf 2013

£60 - 69 - Gary Williams
£40 - 85 - Dewi Rowlands
£20 - 13 - Elis Wyn


Clwb Cant Mehefin 2013

£60 - 27 - Meic Roberts
£40 - 117 - Iwan Trefor Jones
£20 - 58 - Dewi Williams (Frankie)


Clwb Cant Mai 2013

£75 - 53 - Gwilym Williams
£50 - 12 - Enid Christie
£25 - 21 - Iolo Harri Owen


Clwb Cant Ebrill 2013

£75 - 133 - Owain Sion
£50 - 45 - Ann Hughes
£25 - 92 - Arwel a Iola


Clwb Cant Mawrth 2013

£75 - 103 - Dewi Williams (Frankie)
£50 - 35 - Ifor Jones Erw Bian
£25 - 17 - Ceinwen Williams


Clwb Cant Chwefror 2013

£75 - 68 - Roger Jones
£50 - 129 - Aled Williams (Salad)
£25 - 71 - Wyn Morris


Clwb Cant Ionawr 2013

£75 - 97 - Howard Jones
£50 - 40 - Gareth Birkett
£25 - 59 - Geraint Evans , Rhiwlas

Clwb Cant Rhagfyr 2012

£75 - 31 - Wynne Refail
£50 - 103 - Dewi Williams (Frankie)
£25 - 13 - Elis Wyn


Clwb Cant Tachwedd 2012

£75 - 4 - Gwenda Jones
£50 - 48 - Michael Green
£25 - 21 - Iolo Harri Owen


Clwb Cant Hydref 2012

£75 - 18 - Dewi Hughes
£50 - 102 - J.G. Morgan
£25 - 27 - Meic Roberts


Clwb Cant Medi 2012

£75 - 10 - Aled Morris
£50 - 123 - Dylan Roberts
£25 - 133 - Owain Sion


Clwb Cant Awst 2012

£75 - 95 - Iwan Jones (Sliw)
£50 - 9 - Tecwyn Hughes
£25 - 28 - Huw Cefn Gwyn


Clwb Cant Gorffennaf 2012

£75 - 25 - Dyfan Hughes
£50 - 46 - Hywel Hughes
£25 - 75 - Alwynne Jones


Clwb Cant Mehefin 2012

£75 - 37 - Sion Foulkes
£50 - 2 - Carys Parry
£25 - 12 - Enid Christie


Clwb Cant Mai 2012

£75 - 96 - Mervyn Bardsley
£50 - 17 - Ceinwen Williams
£25 - 54 - Dafydd Williams


Clwb Cant Ebrill 2012

£75 - 25 - Dyfan Hughes 4 Y Ddol
£50 - 22 - Elinor Jones
£25 - 56 - Gwyn Griffith Lon Glai


Clwb Cant Mawrth 2012

£100 - 12 - Enid Christie
£50 - 53 - Gwilym Williams
£25 - 27 - Meic Roberts
£25 - 125 - Gwynfor Morris


Clwb Cant Chwefror 2012

£100 - 37 - Sion Foulkes
£50 - 48 - Michael Green
£25 - 107 - Richard Lloyd Jones
£25 - 51 - Dilwyn Hughes


Clwb Cant Ionawr 2012

£100 - 141 - John Evans
£50 - 84 - Maldwyn Hughes
£25 - 35 - Ifor Jones
£25 - 18 - Dewi Hughes

Clwb Cant Rhagfyr 2011

£100 - 129 - Aled Williams (Salad)
£50 - 12 - Enid Christie
£25 - 95 - Iwan (Sliw) Jones
£25 - 40 - Gareth Birkett


Clwb Cant Tachwedd 2011

£100 - 6 - Andrew Davies
£50 - 84 - Maldwyn Hughes
£25 - 83 - Elen Foulkes
£25 - 85 - Dewi Rowlands


Clwb Cant Hydref 2011

£100 - 5 - Ann Hughes
£50 - 115 - Gareth "Pen" Jones
£25 - 69 - Gari Williams
£25 - 68 - Roger Jones


Clwb Cant Medi 2011

£100 - 111 - Jonathan Davies
£50 - 103 - Dewi Williams (Frankie)
£25 - 120 - Gwyn Jones
£25 - 17 - Ceinwen Williams


Clwb Cant Awst 2011

£100 - 54 - Dafydd Williams
£50 - 48 - Michael Green
£25 - 14 - Cled Post
£25 - 37 - Sion Foulkes


Clwb Cant Gorffennaf 2011

£100 - 45 - Ann Hughes
£50 - 8 - Ynyr Hughes
£25 - 99 - Alwenna Williams
£25 - 128 - Geraint Parry


Clwb Cant Mehefin 2011

£100 - 75 - Alwynne Jones
£50 - 98 - Iolo Morgan
£25 - 18 - Dewi Hughes
£25 - 15 - Mair Williams


Clwb Cant Ebrill 2011

£100 - 53 - Gwilym Williams
£50 - 91 - Dafydd (Llan) Jones
£25 - 32 - Llifon Griffiths
£25 - 111 - Jonathan Davies


Clwb Cant Mawrth 2011

£100 - 61 - Gareth Owens
£50 - 95 - Iwan Jones
£25 - 45 - Ann Hughes
£25 - 115 - Gareth Pen


Clwb Cant Chwefror 2011

£100 - 48 - Michael Green
£50 - 7 - Huw P Hughes
£25 - 46 - Hywel Hughes
£25 - 81 - Wil Robinson


Clwb Cant Ionawr 2011

£100 - 43 - Andrew Williams
£50 - 120 - Gwyn Jones
£25 - 11 - Phil Druce
£25 - 5 - Ann Hughes

Clwb Cant Rhagfyr 2010

£100 - 14 - Cled, Post Bethel
£50 - 8 - Ynyr Hughes, Bethel
£25 - 92 - Arwel Jones, Bethel
£25 - 59 - Geraint Evans, Rhiwlas


Clwb Cant Tachwedd 2010

£100 - 43 - Andrew Williams
£50 - 11 - Phil Druce
£25 - 21 - Iolo Harri Owen
£25 - 115 - Gareth Jones (Gareth Pen)


Clwb Cant Hydref 2010

£100 - 90 - Wena Williams
£50 - 122 - Owain Machno
£25 - 35 - Ifor Jones
£25 - 48 - Michael Green


Clwb Cant Medi 2010

£100 - 85 - Dewi Rowlands
£50 - 128 - Geraint Parry
£25 - 37 - Sion Foulkes
£25 - 61 - Gareth Owens


Clwb Cant Awst 2010

£100 - 17 - Ceinwen Williams
£50 - 31 - Wynne Williams, Refail
£25 - 95 - Iwan Jones (Sliw)
£25 - 97 - Howard Jones


Clwb Cant Gorffennaf 2010

£100 - 86 - Dyfan Ellis
£50 - 32 - Llifon Griffiths
£25 - 95 -Iwan Wyn Jones
£25 - 92 - Arwel Jones


Clwb Cant Mehefin 2010

£100 - 81 - Wil Robinson
£50 - 28 - Huw Cefn Gwyn
£25 - 116 - Alice Jones
£25 - 89 - Bethan Williams


Clwb Cant Mai 2010

£100 - 35 - Ifor Jones, Erw Bian
£50 - 84 - Maldwyn Hughes
£25 - 90 - Wenna Williams
£25 - 117 - Iwan Trefor Jones


Clwb Cant Ebrill 2010

£100 - 100 - Edwyn Lloyd, Bethel
£50 - 123 - Dylan Roberts, Bethel
£25 - 46 - Hywel Hughes, Bethel
£25 - 122 - Owain Machno, Caerdydd


Clwb Cant Mawrth 2010

£100 - 59 - Geraint Evans, Rhiwlas
£50 - 7 - H.P.Hughes, Bethel
£25 - 61 - Gareth Owens, Caernarfon
£25 - 103 - Dewi (Frankie) Williams


Clwb Cant Chwefror 2010

£100 - 43 - Andrew Farmer
£50 - 42 - Michelle Johnson
£25 - 53 - Gwilym Williams
£25 - 85 - Dewi Rowlands


Clwb Cant Ionawr 2010

£100 - 96 - Merfyn Bardsley
£50 - 115 - Gareth Jones (Gareth Pen)
£25 - 129 - Aled Williams (Salad)
£25 - 13 - Elis Wyn

Clwb Cant Rhagfyr 2009

£100 - 89 - Bethan Williams
£50 - 52 - Dyfan Williams
£25 - 6 - Andrew Davies
£25 - 31 - Wynne Williams


Clwb Cant Tachwedd 2009

£100 - 68 - Roger Jones
£50 - 90 - Wenna Williams, Caernarfon
£25 - 21 - Iolo Harri Owen
£25 - 74 - Caroline Johnson


Clwb Cant Medi 2009

£100 - 83- Elen Foulkes
£50 - 120 - Gwyn Jones
£25 - 13 - Elis Wyn
£25 - 2 - Carys Parry


Clwb Cant Awst 2009

£100 - 91- Dafydd Jones
£50 - 117- Iwan Trefor Jones
£25 - 85 - Dewi Rowlands
£25 - 103 - Dewi Williams (Frankie)


Clwb Cant Gorffennaf 2009

£100 - 13 - Ellis Wyn
£50 - 53 - Gwilym Williams
£25 - 28 - Huw Cefn Gwyn
£25 - 71 - Wyn Morris


Clwb Cant Mehefin 2009

£100 - 135 - Elfyn Jones
£50 - 75 - Alwynne M Jones (i'r pant......!!!!!!)
£25 - 107 - Richard Ll. Jones
£25 - 31 - Wynne Williams


Clwb Cant Mai 2009

£100 - 47 - John Morgan
£50 - 10 - Aled Morris
£25 - 129 - Aled Williams (Salad)
£25 - 115 - Gareth Jones (Gareth Pen)


Clwb Cant Ebrill 2009

£100 - 11 - Phil Druce
£50 - 3 - Kevin Johnson
£25 - 35 - Ifor Jones
£25 - 17 - Ceinwen Williams


Clwb Cant Mawrth 2009

£100 - 36 - Geraint Jones
£50 - 52 - Dyfan Williams
£25 - 86 - Dyfan Ellis
£25 - 65 - Eleri Davies


Clwb Cant Chwefror 2009

£100 - 128 - Geraint Parry
£50 - 76 - Marcus Robinson
£25 - 12 - Enid Christie
£25 - 92 - Arwel Jones


Clwb Cant Ionawr 2009

£100 - 20 - H. D. Owen
£50 - 84 - Maldwyn Hughes
£25 - 69 - Gary Williams
£25 - 123 - Dylan Roberts

Clwb Cant Rhagfyr 2008

£100 - 74 - Caroline Johnson
£50 - 46 - Hywel Hughes, Bethel
£25 - 125 - Gwilym Morris, Bethel
£25 - 124 - Lesley Morgan, Bethel


Clwb Cant Tachwedd 2008

£100 - 2 - Carys Williams
£50 - 51 - Dilwyn Hughes
£25 - 109 - Vernon Orritt
£25 - 96 - M. Bardsley


Clwb Cant Hydref 2008

£100 - 16 - Carol Bar Bedol
£50 - 89 - Bethan Williams, Bethel
£25 - 54 Dafydd Williams, Bethel
£25 - 25 - Dyfan Hughes, Bethel


Clwb Cant Medi 2008

£100 - 77 - Dylan Williams (Pepsi)
£50 - 18 - Dewi Hughes, Bethel
£25 - 4 - Gwenda Jones, Caernarfon
£25 - 122 - Owain Machno, Caerdydd


Clwb Cant Awst 2008

£100 - 143 - Lona Jones
£50 - 31 - Wynne Wiiliams
£25 - 20 - Harold Owen
£25 - 18 - Dewi Hughes


Clwb Cant Mehefin 2008

£100 - 27 - Meic Roberts
£50 - 141 - J.R.Evans
£25 - 58 - Dewi Williams (Frankie)
£25 - 31 - Wynne Williams


Clwb Cant Mai 2008

£100 - 33 - Margaret Williams
£50 - 141 - J.R.Evans
£25 - 5 - Ann Hughes
£25 - 83 Elen Foulkes


Clwb Cant Ebrill 2008

£100 - 76 - Marcus Robinson
£50 - 69 - Gary Williams
£25 - 111 - Jonathan Davies
£25 - 70 - Arwel Ellis


Clwb Cant Mawrth 2008

£100 - 7 - H.P.Hughes
£50 - 84 - Maldwyn Hughes, Llan
£25 - 138 - Maldwyn Hughes
£25 - 132 - Evan Owen


Clwb Cant Chwefror 2008

£100 - 47 - John Morgan
£50 - 18 - Dewi Hughes
£25 - 97 - Howard Jones
£25 - 30 - Carol bar


Clwb Cant Ionawr 2008

£100 - 121 - Andy Gibson
£50 - 2 - Carys Williams
£25 - 132 - Evan Owen
£25 - 3 - Kevin Johnson

Clwb Cant Rhagfyr 2007

£100 - 89 - Bethan Williams
£50 - 72 - Ian Roberts
£25 - 107 - Richard Ll. Jones
£25 - 63 - Irfon Hughes


Clwb Cant Tachwedd 2007

£100 - 46 - Hywel Hughes
£50 - 43 - Andrew Farmer
£25 - 115 - Gareth Jones
£25 - 112 - Katie Hughes


Clwb Cant Hydref 2007

£100 - 36 - Geraint Jones
£50 - 117 - Iwan Trefor Jones
£25 - 28 - Huw Cefn Gwyn
£25 - 128 - Geraint Parry


Clwb Cant Medi 2007

£100 - 129 - A.Williams
£50 - 109 - Vernon Orritt
£25 - 39 - Dylan Griffiths
£25 - 48 - Michael Green


Clwb Cant Awst 2007

£100 - 115 - Gareth Jones
£50 - 36 - Geraint Jones
£25 - 71 - Wyn Morris
£25 - 5 - Ann Hughes