Jump to Main Content

Anrhydeddau - Ieuenctid

Tymor 2014/2015

Dan 9 - Pencampwyr Twrnament Dyffryn Nantlle

tim dan 9

Dan 12 - Enillwyr Cwpan Gwyrfai

tim dan 12

------------------------------------------

Tymor 2013/2014

Dan 12

Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai

Enillwyr Cwpan Cynghrair Gwyrfai

Bethel 4 - Mynydd Tigers 2 yn y ffeinal

 

Dan 14

Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai

Enillwyr Cwpan Cynghrair Gwyrfai

Bethel 4 - Penrhosgarnedd 2

------------------------------------------

Tymor 2012/2013

Dan 11

Pencampwyr twrnament Penrhyndeudraeth

Curo Bro Enlli 2-0 yn y ffeinal (Owain2)

Pencampwyr twrnament Llanrug

Curo Penrhyndeudraeth 1-0 yn y ffeinal (Cai)/

Pencampwyr twrnament Cae Glyn

Curo Penrhyndeudraeth 1-0 yn y ffeinal (Ben)

Ennillwyr Tlws yr Eco

Curo Llanrug (b) yn y ffeinal 1-0 (Huw)

------------------------------------------

Tymor 2011/2012

Dan 12

Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai
Enillwyr Cwpan Arfordir Gogledd Cymru
Enillwyr Cwpan Cyngrhair Gwyrfai


Dan 16

Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai
Enillwyr Cwpan Cyngrhair Gwyrfai

------------------------------------------

Tymor 2010/11

dan 7 Dan 7 - Pencampwyr Twrnament Gwyrfai
 

Dan 9 - Pencampwyr twrnament Llanfairpwll dan 8

Dan 9 - Ennillwyr Tlws yr Eco

Bethel_Dan 11

Dan 11 - Pencampwyr Twrnament Gwyrfai

Dan 11 - Pencampwyr Twrnament Nefyn

Cliciwch yma am luniau o Twrnament Nefyn

tim dan 12 Dan 12 - Enillwyr Cwpan Chwarae Teg Gwyrfai
tim dan 12 Dan 12 - Ennillwyr Twrnament o dan 12 Caergybi

------------------------------------------

Tymor 2009/10

Dan 16 - Pencampwyr cyngrhair Gwyrfai 2009/2010
Dan 16 - Enillwyr Cwpan FA Arfordir Gogledd Cymru 2010

------------------------------------------

Tymor 2008/2009

Dan 7 - Pencapmwyr Tlws yr Eco

Dan 11 - Pencapmwyr Tlws yr Eco

Enillwyr Cwpan Cynghrair Gwyrfai dan 16
Cliciwch y lluniau i'w chwyddo

 

Dan 16 - Enillwyr Twrnament Mochdre F.C

Dan 7 - Bethel dan 7 Pencampwyr Twrnament Felinheli, Twrnament Gwyrfai a Twrnament Trefor

Pencampwyr Twrnament Trefor
Pencampwyr Twrnament Felinheli
Pencampwyr Twrnament Gwyrfai

 

2009 - Bethel dan 7 Pencampwyr Twrnament Felinheli a Twrnament Gwyrfai


2003 - 2008

2008 - Enillwyr Cwpan y Gynghrair dan 15 oed - Bethel
2008 - Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai dan 15 oed – Bethel
2008 - Enillwyr Cwpan Chwarae Teg dan 15 oed – Bethel Glas
2008 - Enillwyr Twrnament Blackpool dan 15 oed – Bethel Glas
2008 - Enillwyr Twrnament Newton Athletic dan 15 oed – Bethel Glas

2007 - Enillwyr Cwpan y Gynghrair dan 13 oed
2007 - Enillwyr Cynghrair Gwyrfai dan 13 oed
2007 - Enillwyr Cwpan Con X Cymru Caergybi dan 13 oed
2007 - Dan 11 oed - Bethel A – Enillwyr Twrnament Eco’r Wyddfa- Bethel A yn curo Bethel B yn y ffeinal.

2006- Enillwyr Cwpan y Gynghrair dan 13 oed
2006 - Enillwyr Twrnament Porthmadog dan 12 oed
2006 - Enillwyr Twrnament Bontnewydd dan 9 oed - Bethel A
2006 - Enillwyr Twrnament Genethod Bethel dan 14 oed
2006 - Enillwyr Twrnament Eco'r Wyddfa dan 11 oed Bethel B

2005 – Enillwyr Twrnament Bontnewydd dan 9 oed – Bethel A a dan 11 oed - Bethel A
2005 - Enillwyr Twrnament Eco'r Wyddfa dan 11 oed - Bethel A yn curo Bethel Gwyn yn y ffeinal.
2005 – Enillwyr twrnament Pwllheli dan 11 oed – Bethel A
2005 – Enillwyr Twrnament Trefor dan 11 oed – Bethel A yn curo Bethel Gwyn yn y ffeinal
2005 – Pencampwyr y gynghrair dan 11 oed – Bethel A

2004 – EnillwyrTwrnament Gwyrfai dan 9 oed – Bethel B a dan 11 oed - Bethel B
2004 – Pencampwyr Cynghrair Gwyrfai dan 9 oed - Bethel B
2004 - Enillwyr Twrnament Eco'r Wyddfa dan 11 oed – Bethel B
2004 - Enillwyr Cwpan chwarae Teg dan 15 oed

2003 – Enillwyr twrnament Dyffryn Nantlle dan 7 oed a dan 9 oed
2003 - Enillwyr twrnament Trefor dan 13 oed.
2003 - Enillwyr twrnament Segontiwm Rovers dan 7 oed a dan 9 oed
2003 - Enillwyr Twrnament Gwyrfai dan 9 oed – Bethel A
2003 – Enillwyr Twrnament Eco’r Wyddfa Dan 9 oed – Bethel A
2003 – Enillwyr Twrnament Pwllheli dan 9 oed – Bethel A

2003
Best Soccer Website Worldwide at www.soccerhighway.com

2002/03 – Pencampwyr y gynghrair dan 9 oed – Bethel A

1993 - Enillwyr Dan 10 oed Gwyrfai Natwest


Er mai clwb eithaf bychan ydi Clwb Pêl-droed Bethel, fe welwch isod ein bod wedi bod yn hynod lwyddiannus hyd yma ar lefelau amrywiol:-

Anrhydeddau - Dynion


2002 – Enillwyr Cwpan Iau Gogledd Cymru.
2003 - Enillwyr Cwpan T&G
2004 - Enillwyr Safeflue Caernarfon & District
2004 - Enillwyr Cwpan AEEU
2004 - Enillwyr Cwpan Gwynedd Safeflue


Os gwyddoch am unrhyw anrhydedd sydd heb ei gynnwys yma, byddem yn ddiolchgar iawn o glywed oddi wrthych : Cysylltwch a Ni