Jump to Main Content

Sut i ddod o hyd i ni

Iau

Pentref tua 4 milltir y tu allan i dref Caernarfon yng Ngwynedd, Gogledd Cymru, ydi Bethel. Mae ein timau iau yn chwarae eu gemau ar ein cae newydd, Cae Coed Bolyn.

Ar gyfer teithwyr o'r A55
Dowch oddi ar yr A55 yng nghyffordd yr A5. Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Llanberis ar hyd y B4366 ac yng nghylchfan bwyty Ty Mawr, dilynwch y ffordd i gyfeiriad Caernarfon. Ein cae ni ydi'r cyntaf ar y chwith wrth i chi ddod i mewn i bentref Bethel.

O'r Iwerddon ac Ynys Mon
Ar ôl croesi Pont Britannia, gadewch yr A55 a dilyn y ffordd gyntaf i'r chwith am Gaernarfon. Yn y ddwy gylchfan gyntaf, dilynwch y ffordd am Gaernarfon cyn cymryd y ffordd am Llanberis yn y drydedd gylchfan. Yna, trowch i'r chwith, gan ddal i ddilyn arwyddion Llanberis, a mynd yn eich blaen nes cyrraedd cylchfan Bwyty Ty Mawr. Yno, cymerwch y drydedd lôn am Gaernarfon. Ein cae ni ydi'r cyntaf ar y chwith wrth i chi ddod i mewn i bentref Bethel.

O Borthmadog / Pwllheli
Ar ôl cyrraedd Caernarfon, dilynwch yr arwyddion am ganol y dref, gan ddilyn wedyn yr arwyddion am Lanberis yn y gylchfan gyntaf, ac yna ar hyd y B4366 i Fethel. Mae ein cae ar y dde wrth i chi adael y pentref.

Bysiau
O Gaernarfon a Bangor: 86 ac 83.

Chwaraewyr Hyn

Ar hyn o bryd, mae'r tîm hyn yn chwarae ei gemau cartref ar gaeau Ysgol Uwchradd Brynrefail ar gyrion pentref Llanrug.

I gyrraedd yno:

Dilynwch y cyfarwyddiadau (gyferbyn) ar gyfer dod o hyd i gae ein tîm Iau, Cae Coed Bolyn. Wrth i chi gyrraedd pentref Bethel, gyda chae'r tîm Iau ar eich ochr chwith, trowch i'r chwith i'r ffordd sy'n arwain at Lanrug. Wedi i chi fynd dros bont wargrwm, dilynwch y ffordd nes cyrraedd Ysgol Brynrefail a fydd ar y chwith