Jump to Main Content

Noddwyr

Gan mai clwb bychan ydyn ni, mae'n rhaid i ni ddibynnu ar haelioni'r gymuned leol. Hoffem ddiolch i'r holl bobl a chwmnïau sydd wedi ein noddi yn y gorffennol ac sydd ar hyn o bryd yn noddi ein clwb.


Dyma restr o'n noddwyr presennol:

Tim
Noddwyr
Dan 6 Tryfan Cabs

Rhif ffôn: 01248 370127
Bethel_Dan 6 
     
Dan 9

Cled & Susan
Post Bethel

Rhif ffôn: 01248 670261

Bethel_Dan 9A 
   
Dan 11
(A a B)

Gelli Gyffwrdd

GreenWood Forest Park
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4QN

Rhif ffôn: 01248 671493

                  


   
Dan 12

Crefftwyr Cymreig

01286 881152 / 07877249668

Dan 12 Bethel 
 

 

crefftwyrcymreig@sky.com

Crefftwyr Cymreig logo
logo crefftwyr cymreig
   
   
Y Genethod

Celtic Souza

12 Chestnut Court
Parc Menai
Bangor
LL57 4FD

Tel: 01248 679093
Fax: 01248 671765

Email: info@celticsouza.co.uk

Celtic Souza

celtic souza
   
Y Clwb Ieuenctid Geraint Jones
Saron Enterprises
 
   
Dynion

Y Bedol

Gigatel

Gwyliau Seren Arian Cyf.

   
Gwefan

The Greenwood Centre

Delwedd

Pe baech yn hoffi ein noddi cliciwch yma . Diolch yn fawr!