Jump to Main Content

O dan 6

Dyma chi, tîm dan 6 clwb pêl droed Bethel tymor 2017-18.

Cefn (Chwith i’r dde) Harry, Ryan, Carson, Dion, Rio
Tu blaen (Chwith i’r dde) Ethan, Oliver, Wil, Maia, Rhiannon

Yn cael eu hyfforddi gan Graham Burton, diolch yn fawr iddo am roi ei amser i’r tîm.

Pob lwc i chi yn ystod y tymor, mwynhewch

dan 6

Dyma lun o ran fwyaf o’r tîm yn eu kit newydd. Diolch yn fawr i Tryfan Cabs am eu noddi.


Canlyniadau Tymor 2017 - 2018

Nos Iau 21 Mehefin 2018

y timau

Ar nos Iau 21/6 daeth tîm dan 6 a dan 7 at eu gilydd ar gae Ysgol Bethel am gêm gyfeillgar. Roedd pawb yn mwynhau!


Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018
Bethel (16) V Bontnewydd (0)
Sgorwyr: Rio (3), Dion (3), Carson (1), Ryan (2), Ceian (5) OG (2)

Ar fore dydd Sadwrn, 17eg o Fawrth 2018, cafodd dîm dan 6 Bethel gêm ar gae Ysgol Bethel yn erbyn Bontnewydd. Llwyddodd Bethel i sgorio 14 gôl a nadu Bontnewydd sgôrio o gwbl. Roedd hi’n pluo eira a gwyntog iawn.
Da iawn chi!


Dydd Sadwrn 10 Mawrth 2018
Mynydd Tigers (2) V Bethel (20)


Dydd Sadwrn 24 Chwefror 2018
Talysarn (0) V Bethel (15)
Sgorwyr: Dion (10), Ceian (4), Ryan (1)


Twrnament Bangor 3G 2/2/18

Cafodd y tîm eu rhannu i ddau dim heno ar ôl croesawu 3 aelod newydd i'r tîm yn y flwyddyn newydd. Dyma ganlyniadau'r gemau:

Bethel V Valley 3-0 (Sgoriwr: Dion)
Bethel V Llangefni 1-0 (Sgoriwr: Ceian)
Bethel V Holyhead 2-0 (Sgorwyr: Aran, Ceian)
Bethel V Penrhos 2-0 (Sgorwyr: Dion, Rio)
Bethel V Segontiwm 1-2 (Sgoriwr: Ceian)
Bethel V Penrhos 3-1 (Sgoriwr: Ceian)
Bethel V Pwllheli 4-0 (Sgoriwr: Ceian)
Bethel V Cae Glyn 2-1 (Sgoriwr: Dion)
Bethel V Bryn Rhosyr 2-1- (Sgorwyr: Ceian, Dion)

Noson oer iawn ond pawb wedi mwynhau a chwarae'n grêt gyda'u gilydd.


Dydd Sadwrn 13 Ionawr 2018
Bethel (8) - Segontiwm (3)
Sgorwyr: Dion (7) Ryan (1)

Amddiffyn da iawn heddiw gan Bethel, gem heriol ond fe aeth y tiî amdani. Da iawn chi.
Diolch Nia am reoli'r tîm bore 'ma.


Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr 2017

Penrhosgarnedd (10) V Bethel (8)
Sgoriwr: Dion yn sgorio bob gol i Bethel eto wythnos yma!

Gem ofnadwy o agos heddiw gyda'r ddau dim yn brwydro i sgorio, ymdrech dda iawn gan bawb unwaith eto. Daliwch ati. Diolch yn fawr i Graham am yr anrhegion Nadolig - sypreis neis i'r tim ar ddiwedd y gem heddiw wrth iddynt orffen y tymor. Seibiant dros y Nadolig rwan. .


Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2017

Felinheli (3) V Bethel (11)
Sgoriwr: Dion yn sgorio bob gol i Bethel heddiw.
Cawsom groeso gan dim Felinheli ar gae Ysgol Felinheli bore 'ma. Roedd hi'n oer iawn a'r cefnogwyr yn sglefro ar hyd y cae mwdlyd!! Chwaraeodd y tim yn arbennig o dda.


Bore Sadwrn 18 Tachwedd 2017

Ar gae Ysgol Bethel, chwaraeodd dîm dan 6 Bethel ddwy gêm yn erbyn Bethesda bore 'ma.

Bethesda v Bethel

Y gêm gyntaf

Bethel 5 - Bethesda 2

Sgorwyr: Rio a Dion

Yr ail gêm

Bethel (6) - Bethesda (4)

Sgorwyr: Dion a Rio

Gêmau anodd iawn heddiw gyda Bethel yn amddiffyn ac ymosod yn gryf iawn yn erbyn Bethesda. Da iawn chi Bethel, daliwch ati.


Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 2017

Bontnewydd (0) V Bethel (6)
Sgorwyr: Rio (1) Dion (5)

Yr ail gem
Bontnewydd (0) V Bethel (3)
Sgorwyr: Rio (1) Dion (2)

Gemau da iawn heddiw gyda'r chwareuwyr yn chwarae fel tim. Gwych!!

Two good games today with some excellent team work! Fantastic!


Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 2017

Bontnewydd (0) V Bethel (6)
Scorers: Dion (5), Rio (1)

Bontnewydd (2) V Bethel (5)
Sgorwyr: Dion (4), Rio(1)

Gêmau da iawn heddiw ar gae Bontnewydd yn y mwd :) pawb wedi mwynhau, a'r tîm yn gweithio gyda'u gilydd wrth basio a gweiddi am y bêl! Da iawn.

Dyma lun o dîm dan 6 gyda'u hyfforddwr Graham Burton a Mervyn perchenog y cwmni Tryfan Cabs sydd wedi eu noddi y tymor yma. Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth!

dan 6


Nos Wener 29 Medi 2017

Twrnament ar gae 3G Bangor

Noson arbennig o lwyddianus yn eu twrnamaint cyntaf y tymor hwn.

Y canlyniadau:
Bethel (4) v Valley (1)
Sgorwyr: Dion (1), Rio (2), Rhiannon (1)

Penrhos (2) V Bethel (1)
Sgorwyr: Dion

Nantlle Vale (1) V Bethel (2)
Sgorwyr: Dion, Rio

Segontiwm (0) V Bethel (3)
Sgorwyr: Dion (3)

Bethel (3) V Bryn Rhosyr (0)
Sgorwyr: Dion (2), Rio (1)


28/9/17 Twrnament 3G Bangor

3 - 1 (Dion 3)
9-1 (Carson, Ryan, Dion 7)
2 - 1 (Dion)
6 - 2 (Ryan 3, Dion 3)


Nos Iau 28 Medi 2017

Cafodd y tim gyfle i ymarfer gyda tim academi Bangor ar gae 3G Bangor cyn mynd ymlaen i chwarae gem gyfeillgar, llawer o hwyl.


Bore Sadwrn 23 Medi 2017

Bethel v Penrhyn Bay

Dim llawer o lwc bore 'ma yn erbyn tim profiadol iawn. Nifer o gyfleoedd i sgorio gan Bethel ond gyda'r gol geidwad yn amddiffyn y gol, roedd yn amhosib cael y bel heibio. Ymdrech arbennig o dda eto, mae'r tim yn codi hyder ac yn mwynhau.


Bore Sadwrn 9 Medi 2017

Segontiwm v Bethel

Gem arbennig o dda gan Bethel, ar ol cychwyn aniscr, cafodd y tim egni a brwdfrydedd a mynd ymlaen i guro'r gem. Llawer iawn wedi ei sgorio i Bethel, da iawn chi. Hwyliau da ar bawb!

dan 6

Gêm gyntaf arbennig o dda, da iawn chi bob un ohonych chi. Wedi cario mlaen yn y glaw hefyd!

dan 6
dan 6
Brwydro yn erbyn Segontiwm.
Y ‘team talk’ holl bwysig.
dan 6
dan 6
 
A pawb yn gwenu yn y glaw

Thursday 31/8/2017

The team being given a team talk with their coach Graham before playing the Bethel Under 7’s. An evening of fun for the team on Bethel school’s pitch before the start of season.

dan 6 dan 6 dan 6