Jump to Main Content

O dan 6

Dyma chi, tîm dan 6 clwb pêl droed Bethel tymor 2017-18.

Cefn (Chwith i’r dde) Harry, Ryan, Carson, Dion, Rio
Tu blaen (Chwith i’r dde) Ethan, Oliver, Wil, Maia, Rhiannon

Yn cael eu hyfforddi gan Graham Burton, diolch yn fawr iddo am roi ei amser i’r tîm.

Pob lwc i chi yn ystod y tymor, mwynhewch

dan 6

Dyma lun o ran fwyaf o’r tîm yn eu kit newydd. Diolch yn fawr i Tryfan Cabs am eu noddi.


Canlyniadau Tymor 2017 - 2018

Nos Wener 29 Medi 2017

Twrnament ar gae 3G Bangor

Noson arbennig o lwyddianus yn eu twrnamaint cyntaf y tymor hwn.

Y canlyniadau:
Bethel (4) v Valley (1)
Sgorwyr: Dion (1), Rio (2), Rhiannon (1)

Penrhos (2) V Bethel (1)
Sgorwyr: Dion

Nantlle Vale (1) V Bethel (2)
Sgorwyr: Dion, Rio

Segontiwm (0) V Bethel (3)
Sgorwyr: Dion (3)

Bethel (3) V Bryn Rhosyr (0)
Sgorwyr: Dion (2), Rio (1)


Nos Iau 28 Medi 2017

Cafodd y tim gyfle i ymarfer gyda tim academi Bangor ar gae 3G Bangor cyn mynd ymlaen i chwarae gem gyfeillgar, llawer o hwyl.


Bore Sadwrn 23 Medi 2017

Bethel v Penrhyn Bay

Dim llawer o lwc bore 'ma yn erbyn tim profiadol iawn. Nifer o gyfleoedd i sgorio gan Bethel ond gyda'r gol geidwad yn amddiffyn y gol, roedd yn amhosib cael y bel heibio. Ymdrech arbennig o dda eto, mae'r tim yn codi hyder ac yn mwynhau.


Bore Sadwrn 9 Medi 2017

Segontiwm v Bethel

Gem arbennig o dda gan Bethel, ar ol cychwyn aniscr, cafodd y tim egni a brwdfrydedd a mynd ymlaen i guro'r gem. Llawer iawn wedi ei sgorio i Bethel, da iawn chi. Hwyliau da ar bawb!

dan 6

Gêm gyntaf arbennig o dda, da iawn chi bob un ohonych chi. Wedi cario mlaen yn y glaw hefyd!

dan 6
dan 6
Brwydro yn erbyn Segontiwm.
Y ‘team talk’ holl bwysig.
dan 6
dan 6
 
A pawb yn gwenu yn y glaw

Thursday 31/8/2017

The team being given a team talk with their coach Graham before playing the Bethel Under 7’s. An evening of fun for the team on Bethel school’s pitch before the start of season.

dan 6 dan 6 dan 6