Jump to Main Content

O dan 8

Dyma dîm dan 8 Clwb Pêl droed Bethel am y tymor 2017-18.

Cefn (chwith i'r dde) Max, Adam, Steffan, Riley
Tu blaen (Chwith i'r dde) Caio Orlik, Caio Robin, Deio

Croeso at y tîm Caio Orlik ac i Caio Robin wrth iddo ail ymuno gyda'r tîm ar ôl seibiant fach.

Pob hwyl i chi yn ystod y tymor.

Diolch mawr i Andrew Williams (Taid Max) am roi ei amser i hyfforddi'r tîm eto eleni.

tim dan 8 Bethel


Canlyniadau Tymor 2017 - 2018

Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 2017

Am fore gwych, mae'r tîm wedi dangos heddiw sut mae chwarae gyda'u gilydd fel tîm yn gallu dylanwadu ar y sgôr - Rhyfeddol!! Pawb wedi rhoi ei sgiliau a trio technegau newydd ac yn fwy na dim cyd-weithio. Roedd pasio gwych yn mynd ymlaen a dwi'n siwr bod y sgôr ar gyfer y ddwy gêm yn adlewyrchu safon y chwarae bore 'ma. Daliwch ati hogia.

Bontnewydd (1) V Bethel (7)
Sgorwyr: Steffan, Riley, Max (3), Caio Orlik

Bontnewydd (3) V Bethel (18)
Sgorwyr: Deio (3), Caio Orlik (5), Max (6), Steffan (3), Adam


Bore Sadwrn 30 Medi 2017

Cewri Bangor v Bethel - gem wedi ei ohurio oherwydd y tywydd!


Nos Wener 22 Medi 2017

Bethel (8) v Llanberis (1)

Sgorwyr: Max (2), Deio (2), Steff (1), Adam (1), Caio Orlik (1), Riley (1)
Gem wych arall heno ar gae cpd Bethel.


Nos Wener 15/9/2017

Bethel (5) v Cae Glyn (2)

Sgorwyr: Riley (2), Max (1), Steff (1), Deio (1)

Dechrau da i'r tymor gyda Bethel yn chwarae'n gryf iawn yn erbyn Cae Glyn.