Jump to Main Content

O dan 8

Dyma dîm dan 8 Clwb Pêl droed Bethel am y tymor 2017-18.

Cefn (chwith i'r dde) Max, Adam, Steffan, Riley
Tu blaen (Chwith i'r dde) Caio Orlik, Caio Robin, Deio

Croeso at y tîm Caio Orlik ac i Caio Robin wrth iddo ail ymuno gyda'r tîm ar ôl seibiant fach.

Pob hwyl i chi yn ystod y tymor.

Diolch mawr i Andrew Williams (Taid Max) am roi ei amser i hyfforddi'r tîm eto eleni.

tim dan 8 Bethel


Canlyniadau Tymor 2017 - 2018

Bore Sadwrn 30 Medi 2017

Cewri Bangor v Bethel - gem wedi ei ohurio oherwydd y tywydd!


Nos Wener 22 Medi 2017

Bethel (8) v Llanberis (1)

Sgorwyr: Max (2), Deio (2), Steff (1), Adam (1), Caio Orlik (1), Riley (1)
Gem wych arall heno ar gae cpd Bethel.


Nos Wener 15/9/2017

Bethel (5) v Cae Glyn (2)

Sgorwyr: Riley (2), Max (1), Steff (1), Deio (1)

Dechrau da i'r tymor gyda Bethel yn chwarae'n gryf iawn yn erbyn Cae Glyn.