Jump to Main Content

O dan 8

Dyma dîm dan 8 Clwb Pêl droed Bethel am y tymor 2017-18.

Cefn (chwith i'r dde) Max, Adam, Steffan, Riley
Tu blaen (Chwith i'r dde) Caio Orlik, Caio Robin, Deio

Croeso at y tîm Caio Orlik ac i Caio Robin wrth iddo ail ymuno gyda'r tîm ar ôl seibiant fach.

Pob hwyl i chi yn ystod y tymor.

Diolch mawr i Andrew Williams (Taid Max) am roi ei amser i hyfforddi'r tîm eto eleni.

tim dan 8 Bethel


Canlyniadau Tymor 2017 - 2018

Nos Fercher 16 Mai 2018
Bethel v Penrhosgarnedd ar gae Treborth, Bangor

Cychwyn gwael heno, gyda Penrhosgarnedd ar y blaen gyda 4 gôl i 1. Diolch byth bod tîm Bethel wedi cofio mai chwarae'r gêm oedd nhw dim gwylio hi ar ôl hanner amser gan sgorio 4 gôl. Sgôr ar ddiwedd y gêm Bethel 5, Penrhosgarnedd 4. Diolch i Penrhos am y croeso.


Dydd Sul 13 Mai 2018
Llongyfarchiadau mawr i'r hogia' yma ar eu ymdrech arbennig yn nhwrnamaint pêl droed cyffordd Llandudno dydd Sul 13/5/18. bechgyn y tim

Roedd yna dîmau cryf iawn yno ac mi roedd y tîm wedi brwydro eu ffordd i'r "semi-finals" ble gollodd nhw'r gêm 1 gôl i 0. Ofnadwy o agos o gyrraedd y ffeinal a wedi diweddu yn y 3ydd safle.
Profiad dda iawn i'r tîm wrth chwarae tîmau gwahanol i'r arfer (profiad i'r rhieni a'r hyfforddwyr hefyd - mi roedd y pêl droed yn wahanol iawn i'r arfer!!) Pob hwyl gyda gweddill y twrnameintiau. Mae'r "tent" wedi cyrraedd erbyn hyn hefyd!


Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018
Bethel (9) V Bontnewydd (0)
Sorwyr: Max (3), Riley (3), Steffan (2), Deio (1)

Chwaraeodd dîm pêl droed dan 8 Bethel yn erbyn Bontnewydd ar gae top Bethel bore ‘ma. Y ddau dîm yn chwarae yn eu cotiau gan iddi fod yn rhynllyd ofnadwy (mi roedd hi’n pluo eira!!). Roedd y rhieni (a’r hogia’) yn falch iawn o glywed y chwiban olaf. Rhedodd yr hogia fewn i’r cwt i gael cynhesu ychydig. Chwarae da iawn unwaith eto – daliwch ati bois.

tim dan 8

Llun o'r tîm yn y cwt ar ol y gem.


Dydd Sul 4 Mawrth 2018 - Ras Gwib y Ddraig Porthaethwy
rhedwyr

Ar ddydd Sul y 4ydd o Fawrth 2018, llwyddodd tîm pêl droed dan 8 Bethel i redeg 1.2milltir yn ras Gwib y Ddraig Ynys Môn. Diolch yn fawr iawn i chi am eu noddi. Mae nhw wedi casglu dros £200 rhyngddynt ac yn edrych ymlaen i gael tent ar gyfer ymlacio rhwng gemau yn yr holl dwrnameintiau sydd ar y gweill. Diolch yn fawr iawn i chi am gefnogi’r tîm.
Cliciwch yma
i weld mwy o luniau
Cliciwch yma i lawrlwytho pdf


Dydd Sul 4 Chwefror 2018
Cae Glyn (0) V Bethel (6)

Gafodd y tîm gem ar b'nawn dydd Sul wythnos yma.


Dydd Sadwrn 13 Ionawr 2018
Bethel (5) V Segontiwm (1)
Sgorwyr: Max (3) Riley (1) Steff (1)

Braf oedd chwarae yn cae top Bethel heddiw gyda timau hyn Bethel yn chwarae'r un pryd, roedd y cae yn llawn bwrlwm a pawb yn mwynhau


Nos Fercher 20 Rhagfyr 2017

Gem ar 3G Bangor heno. Chwarae arbennig o dda unwaith eto hogia'. Sgor dda iawn eto :)


Nos Lun 11 Rhagfyr 2017

Cafodd y tîm eu gwahodd am gem gyfeillgar yn erbyn Cewri Bangor heno ar gae 3G Bangor. Mwynhaodd y ddau dim, diolch i Cewri Bangor am y croeso.


Bore Sadwrn 9 Rhagfyr 2017
Nantlle Vale (0) V Bethel (8)


Bore Sadwrn 2 Rhagfyr 2017

Y tîm wedi chwarae'n dda iawn yn erbyn Felinheli heddiw, sgor uchel iawn ac wedi nadu Felinheli rhag sgorio.


Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 2017

Am fore gwych, mae'r tîm wedi dangos heddiw sut mae chwarae gyda'u gilydd fel tîm yn gallu dylanwadu ar y sgôr - Rhyfeddol!! Pawb wedi rhoi ei sgiliau a trio technegau newydd ac yn fwy na dim cyd-weithio. Roedd pasio gwych yn mynd ymlaen a dwi'n siwr bod y sgôr ar gyfer y ddwy gêm yn adlewyrchu safon y chwarae bore 'ma. Daliwch ati hogia.

Bontnewydd (1) V Bethel (6)
Sgorwyr: Steff (1) Riley (1) Caio O (1) Max (3)

Bontnewydd (3) V Bethel (18)
Sgorwyr: Deio (3) Caio O (5) Max (6) Steff (3) Adam (1)


Bore Sadwrn 30 Medi 2017

Cewri Bangor v Bethel - gem wedi ei ohurio oherwydd y tywydd!


Nos Wener 22 Medi 2017

Bethel (8) v Llanberis (1)

Sgorwyr: Max (2), Deio (2), Steff (1), Adam (1), Caio Orlik (1), Riley (1)
Gem wych arall heno ar gae cpd Bethel.


Nos Wener 15/9/2017

Bethel (5) v Cae Glyn (2)

Sgorwyr: Riley (2), Max (1), Steff (1), Deio (1)

Dechrau da i'r tymor gyda Bethel yn chwarae'n gryf iawn yn erbyn Cae Glyn.