Jump to Main Content

O dan 10

Croeso i dudalen y timau dan 10 a'u hanes y tymor hwn. Diolch i'r rheolwyr a'r hyfforddwyr am eu gwaith caled gyda nhw.

--------------------------------------------------------

Canlyniadau Tymor 2017 - 2018

Dydd Sadwrn 14 Hydref 2017

Bethel 6 - Bethesda 3

Sgorwyrs: Jac Lloyd-Williams, Llyr a Iestyn (4)

Dyma berfformiad gorau’r tymor gyda pawb yn y tîm yn defnyddio’r bel yn arbennig o dda ac yn ymwybodol o’u safleoedd trwy’r adeg. Cafwyd yr enghraifft gorau o chwarae o’r cefn gan Nia a welwyd gan unrhyw dim y tymor yma – yn union fel Franco Baresi neu Fabio Cannavaro o dim yr Eidal ers talwm!!
Aeth y tîm ar y blaen o 3-0 yn fuan ac yna ymestyn hynny i 5-1 cyn i’r gwrthwynebwyr sgorio tuag at y diwedd mewn buddugoliaeth o 6-3 i Bethel. Y sgorwyr oedd Jac Lloyd-Williams, Llyr a Iestyn (4).


Dydd Sadwrn 7 Hydref 2017

Llanberis v Bethel

Dechrau da eto’r wythnos yma gyda Jac Green a Iestyn yn rhoi y tîm ar y blaen. Colli rheolaeth ar y gem ddaru ddigwydd rywfaint ar ôl y toriad cyntaf ond fe adfywiodd Bethel eto. Gem agos gyfartal gyda ymdrech pawb yn arbennig o dda. Dalier ati i basio a symud y bel yn sydyn o un i’r llall. Dyna fydd pwyslais yr ymarferion nesaf. Da iawn bawb!


Medi 30 2017

Bethel v Bontnewydd

Dechrau gwell heddiw ac yn gyffredinol y tîm yn cadw eu siâp yn well ac yn trystio pawb i wneud eu job yn iawn. Aeth Bethel 2 gôl ar y blaen yn fuan ond erbyn hanner amser roedd Bont wedi dod a’r sgôr yn ôl yn gyfartal. Yn yr ail hanner taniodd chwarae Bethel ac fe sgoriodd nhw 7 gôl arall yn ddi-ateb. Er bod y tîm yn ymosod yn dda mae clod arbennig i’r amddiffyn (Llyr a Jack Green) oedd ddim wedi methu dim un tacl trwy’r gem.


Medi 23 2017

Bethel v Llandwrog

Dechrau araf gan y tîm heddiw (cofiwch bod kick-off am 9.30 dim ymgynnull am 9.30!!) ond daethant mewn i’r gem yn fwy a mwy wrth fynd yn ei flaen. 3-1 i Llandwrog oedd hi ar y diwedd ond ar gais yr ymwelwyr cafwyd ail gem ac yn y gem yma roedd Bethel yn creu cyfle ar ôl cyfle. Roedd Iestyn ar restr y sgorwyr a thrwy’r gem roedd yna fwy o ddisgyblaeth a cyd-chwarae gan y tîm. Ennill 5-3 gyda gôl wedi cael ei wrthod ar y chwiban olaf i’w gwneud hi yn 6-3 oedd y sgôr. Mi oedd o leiaf 10 cyfle gwych arall gan y tîm a bydd y goliau yn dod os ydi’r tîm yn parhau i chwarae fel hyn drwy gydol y gem. Da iawn chi!


Medi 16 2017

Llanrug v Bethel

Ar ôl pythefnos o law ddi-ddiwedd rhaid oedd symud y gem o gae gwlyb Bethel i Lanrug. Dechreuodd y tîm yn bwrpasol eto ond Llanrug aeth ar y blaen ond yn raddol daeth trefn i chwarae a pasio Bethel ac ar ôl gôl agoriadol wefreiddiol gan Gruff gorffennodd Bethel y gem yn gryf. Mae mathemateg yn wendid gan y rheolwr (!) ond y farn gyffredinol oedd bod y gem yn gyfartal (4-4) gyda rhai positif yn meddwl efallai bod Bethel wedi’i chipio hi!!


Medi 9 2017

Nantlle Vale v Bethel

Eto’r flwyddyn yma mae cae mwy, goliau mwy a 7 bob ochr eleni.
Er mai dim ond un ymarfer oedd wedi bod dyma tîm Bethel yn trafeilio i un o dim cryfaf y gynghrair i ddechrau’r tymor. Yn anffodus, roedd Liam wedi gadael y tîm ond roedd 3 newydd yn cael eu croesawu i wneud y sgwad yn gryfach ac er nad oedd y sgwad yn llawn ar gyfer y gem gyntaf roedd dechrau addawol iawn gan y tîm gyda gem gystadleuol am y 15 munud cyntaf. 0-0 oedd y sgor bryd hynny ond gyda newidiadau daeth rywfaint o ansicrwydd ac fe sgoriodd Nantlle Vale yn gyson cyn i Bethel ail-sefydlu eu hunain yn y 10 munud olaf a cau’r llifddorau eto.
Dechrau addawol ond yn amlwg angen gweithio ar y tactegau ac anwybyddiaeth pawb o’u gilydd ar y cae mewn system newydd 7 bob ochr. Cadwch y ffydd bois!!