Jump to Main Content

Ein Cae

Ieuenctid

Yn 2002, prynwyd cae newydd ar gyfer y clwb ym Methel, gyda chymorth hael Cyngor Gwynedd. Dyma'r tro cyntaf i'r pentref ddod yn berchen ar ei gae pêl-droed ei hun a bydd yn gaffaeliad mawr i genedlaethau'r dyfodol. Bellach (Awst 2007) mae’r cae yn garterf i’r Timau Ieuenctid a’r Tîm Dynion gydag ystafelloedd newid newydd wedi eu paratoi ar gyfer gemau cyntaf Cynghrair Gwynedd ar Gae Coed Bolyn.

Cae Coed Bolyn

Oedolion

Wedi blynyddoedd lawer yn chwarae ar gae Ysgol Brynrefail mae'r Tîm Dynion o'r diwedd wedi ymgartrefu ar Gae Coed Bolyn. Medd Trefor Foulkes, Cadeirydd y Tîm Dynion,  “Mae hyn yn gwireddu breuddwyd sawl un o'r pentref sydd wedi gweithio dros flynyddoedd lawer i hybu pêl-droed ym Methel ac mae dyled y clwb yn fawr i bwyllgorau'r Ieuenctid a'r Dynion o'r gorffennol a'r presennol am eu gwaith caled. Mae gan y clwb hefyd le mawr i ddiolch i bennaeth Ysgol Brynrefail a'r Llywodraethwyr am roi cartref i'r Dynion dros y blynyddoedd.”

Mae'rMap isod yn dangos Lleoliad Cae Coed Bolyn:

Mae'r clwb yn awchu am noddwyr i'n cynorthwyo i gyrraedd y nod. Cliciwch yma os oes diddordeb gennych i'n noddi.