Jump to Main Content

Hanes y Clwb

Iau
Sefydlwyd Clwb Pêl-droed Ieuenctid Bethel yn yr 80au cynnar. Dyma linell amser sy'n nodi'r digwyddiadau pwysicaf:-
 

  • 1988 - Sefydlu'r clwb gan Dafydd Jones.
  • 1993 - Enillwyr Dan 10 Natwest Gwyrfai
  • 2002 - Enillwyr Twrnament Gwyrfai Dan
              9 a gynhaliwyd ar gae'r Oval.

Hyn

Ailsefydlwyd y Tîm Hyn yn ddiweddar. Dyma linell amser sy'n nodi'r digwyddiadau pwysicaf:-

  • 2001 - 2001 - Ymuno â Chynghrair Caernarfon a'r Rhanbarth.
  • 2002 - Enillwyr Cwpan Iau Gogledd Cymru

Os hoffech ychwanegu unrhyw fanylion ychwanegol nad ydynt wedi eu cynnwys yma, mae croeso i chwi gysylltu â ni.