Jump to Main Content

Chwyddo'r Coffrau


Mae Chwyddo'r Coffrau yn weithgaredd allweddol yn y Clwb a dyma'r lle byddwn yn cyhoeddi unrhyw ddigwyddiadau a gynhelir gyda'r bwriad o godi arian a chwyddo'r coffrau, ynghyd â manylion am unrhyw bwyntiau cyswllt, noddwyr ac enillwyr.
  • cliciwch yma ar gyfer yr ocsiwn diweddara
  • Safwe
    Rhagwelwn y bydd nifer fawr o bobl o bedwar ban byd yn ymweld â'n gwefan. Pe baech yn dymuno ychwanegu baner eich cwmni i'n gwefan, cliciwch yma am ragor o fanylion.

Clwb Cant Chwefror 2018

£50
£30
£20

71 - Wyn Morris

97 - Howard Jones

133 - Owain Sion


Clwb Cant Rhagfyr 2017

£50
£30
£20

46 - Hywel Hughes

10 - Aled Morris

90 - Wena Williams


Clwb Cant Tachwedd 2017

£50
£30
£20

18 - Dewi Alun

1 - Nia Catrin

133 - Owain Sion


Clwb Cant Hydref 2017

£50
£30
£20

84 - Maldwyn Hughes

69 - Gary Williams

28 - Huw Cefn Gwyn


Clwb Cant Medi 2017

£50
£30
£20

18 - Dewi Alun

100 - Edwyn Lloyd

123 - Dylan Roberts


Clwb Cant Awst 2017

£50
£30
£20

54 - Dafydd Williams

59 - Geraint Evans

28 - Huw Cefn Gwyn


Clwb Cant Gorffennaf 2017

£50
£30
£20

90 - Wena Williams

59 - Geraint Evans

138 - Steve Twt


Clwb Cant Mehefin 2017

£50
£30
£20

08 - Ynyr Hughes

32 - Llifon Griffiths

123 - Dylan Roberts


Clwb Cant Mai 2017

£50
£30
£20

14 - Cled Post

10 - Aled Morris

133 - Owain Sion


Clwb Cant Ebrill 2017

£50
£30
£20

27 - Jen Roberts

97 - Howard Jones

45 - Ann Hughes


Clwb Cant Mawrth 2017

£50
£30
£20

04 - Gwenda Jones

40 - Gareth Birkett

21 - Iolo Harri Owen


Clwb Cant Ionawr 2017

£50
£30
£20

100 - Edwyn Lloyd

89 - Bethan Williams

69 - Gary Williams

 

Clwb Cant Rhagfyr 2016

£50
£30
£20

107 - Richard Llwyd

59 - Geraint Evans

138 - Steve Twt


Clwb Cant Tachwedd 2016

£50
£30
£20

100 - Edwyn Lloyd

138 - Steve Twt

96 - Merfyn Bardsley


Clwb Cant Hydref 2016

£50
£30
£20

8 - Ynyr Hughes

70 - Iwan Jones

117 - Iwan Trefor Jones


Clwb Cant Awst 2016

£50
£30
£20

115 - Gareth Pen

10 - Aled Morris

45 - Ann Hughes


Clwb Cant Gorffennaf 2016

£50
£30
£20

59 - Geraint Evans

15 - Mair Williams

17 - Ceinwen Williams


Clwb Cant Mehefin 2016

£50
£30
£20

21 - Iolo Harri Owen

59 - Geraint Evans

40 - Gareth Birkett


Clwb Cant Mai 2016

£50
£30
£20

97 - Howard Jones

45 - Ann Hughes

84 - Maldwyn Hughes


Clwb Cant Ebrill 2016

£50
£30
£20

71 - Wyn Morris

107- Richard Llwyd

127- Hefin Evans


Clwb Cant Mawrth 2016

£50
£30
£20

61- Angharad Price

115 - Gareth Pen

15 - Mair Williams


Clwb Cant Chwefror 2016

£50
£30
£20

107 - Richard Ll Jones

89 - Bethan Williams

40 - Gareth Birkett


Clwb Cant Ionawr 2016

£50
£30
£20

90 - Wena Williams

69 - Gary Williams

70 - Iwan Jones, Llanrug

Clwb Cant Rhagfyr 2015

£50
£30
£20

14 - Cledwyn Jones (Post)

27 - Meic Roberts

17 - Ceinwen Williams


Clwb Cant Tachwedd 2015

£50
£30
£20

70 - Iwan Jones (Llanrug)

27 - Meic Roberts

71 - Wyn Morris


Clwb Cant Hydref 2015

£50
£30
£20

27 - Meic Roberts

14 - Cled Post

2 - Carys Parry


Clwb Cant Medi 2015

£50
£30
£20

51 - Dilwyn Hughes

31 - Wynne Williams

46 - Hywel Hughes


Clwb Cant Awst 2015

£50
£30
£20

32 - Llifon Griffiths

115 - Gareth (Pen) Jones

100 - Edwyn Lloyd


Clwb Cant Gorffennaf 2015

£50
£30
£20

59 - Geraint Evans

117 - Iwan Trefor Jones

69 - Carys Parry


Clwb Cant Mehefin 2015

£50
£30
£20

31 - Wynne Williams

27 - Meic Roberts

117 - Iwan Trefor


Clwb Cant Mai 2015

£50
£30
£20

92 - Arwel Jones

12 - Enid Christie

28 - Huw Cefn Gwyn


Clwb Cant Ebrill 2015

£50
£30
£20

54 - Dafydd Williams

59 - Geraint Evans

31 - Wynne Williams


Clwb Cant Mawrth 2015

£50
£30
£20

53 - Gwilym Williams

10 - Aled Morris

59 - Geraint Evans


Clwb Cant Chwefror 2015

£50
£30
£20

89 - Bethan Williams

95 - Iwan Jones (Sliw)

97 - Howard Jones


Clwb Cant Ionawr 2015

£50
£30
£20

90 - Wena Williams

138 - Steve Twt

28 - Huw Cefn Gwyn

 

Clwb Cant Rhagfyr 2014

£50
£30
£20

107 - Richard Ll. Jones

32 - Llifon Griffiths

133 - Owain Sion


Clwb Cant Tachwedd 2014

£50
£30
£20

51 - Dilwyn Hughes

70 - Iwan Jones, Llanrug

117 - Iwan Trefor


Clwb Cant Hydref 2014

£50
£30
£20

28 - Huw Cefn Gwyn

46 - Hywel Hughes

92 - Arwel Jones


Clwb Cant Medi 2014

£50
£30
£20

95 - Iwan Jones

96 - Merfyn Bardsley

15 - Sion Williams


Clwb Cant Awst 2014

£50
£30
£20

51 - Deiniol Hughes

15 - Mair Williams

21 - Iolo Harri Owen


Clwb Cant Gorffennaf 2014

£50
£30
£20

53 - Gwilym Williams

6 - Andrew Davies

95 - Iwan Jones (Sliw)


Clwb Cant Mehefin 2014

£50
£30
£20

70 - Iwan Jones Llanrug

90 - Wenna Williams

96 - Marc Bardsley


Clwb Cant Mai 2014

£50
£30
£20

71 - Wyn Morris

95 - Iwan Wyn Jones (Sliw)

32 - Llifon Griffiths

 


Clwb Cant Ebrill 2014

£50
£30
£20

89 - Carys Parry

48 - Michael Green

8 - Ynyr Hughes

 


Clwb Cant Mawrth 2014

£50
£30
£20

53 - Gwilym Williams

45 - Ann Hughes

58 - Dewi Williams (Frankie)

 


Clwb Cant Chwefror 2014

£50
£30
£20

51 - Dilwyn Hughes

13 - Elis Wyn

17 - Ceinwen Williams

 


Clwb Cant Ionawr 2014

£50
£30
£20

40 - Gareth Birkett

59 - Geraint Evans, Rhiwlas

18 - Dewi Hughes

 

Clwb Cant Rhagfyr 2013

£50
£30
£20

123 - Dylan Roberts

15 - Mair Williams

51 - Dilwyn Hughes


Clwb Cant Tachwedd 2013

£50
£30
£20

31 - Wynne Refail

59 - Geraint Evans, Rhiwlas

14 - Cled Post


Clwb Cant Hydref 2013

£60
£40
£20

92 - Arwel Jones,
22 Y Ddol

46 - Hywel Hughes

21 - Iolo Harri Owen


Clwb Cant Medi 2013

£60
£40
£20

115 - Gareth Jones (Gareth Pen)

96 - M. Bardsley

95 - Iwan (Sliw) Jones


Clwb Cant Awst 2013

£60
£40
£20

76 - Marcus Robinson

8 - Ynyr Hughes

54 - Dafydd Williams


Clwb Cant Gorffennaf 2013

£60
£40
£20

69 - Gary Williams

85 - Dewi Rowlands

13 - Elis Wyn


Clwb Cant Mehefin 2013

£60
£40
£20

27 - Meic Roberts

117 - Iwan Trefor Jones

58 - Dewi Williams (Frankie)


Clwb Cant Mai 2013

£75
£50
£25

53 - Gwilym Williams

12 - Enid Christie

21 - Iolo Harri Owen


Clwb Cant Ebrill 2013

£75
£50
£25

133 - Owain Sion

45 - Ann Hughes

92 - Arwel a Iola


Clwb Cant Mawrth 2013

£75
£50
£25

103 - Dewi Williams
(Frankie)

35 - Ifor Jones
Erw Bian

17 - Ceinwen Williams


Clwb Cant Chwefror 2013

£75
£50
£25

68 - Roger Jones

129 - Aled Williams (Salad)

71 - Wyn Morris


Clwb Cant Ionawr 2013

£75
£50
£25

97 - Howard Jones

40 - Gareth Birkett

59 - Geraint Evans , Rhiwlas

 

Clwb Cant Rhagfyr 2012

£75
£50
£25

31 - Wynne Refail

103 - Dewi Williams (Frankie)

13 - Elis Wyn


Clwb Cant Tachwedd 2012

£75
£50
£25

4 - Gwenda Jones

48 - Michael Green

21 - Iolo Harri Owen


Clwb Cant Hydref 2012

£75
£50
£25

18 - Dewi Hughes

102 - J.G. Morgan

27 - Meic Roberts


Clwb Cant Medi 2012

£75
£50
£25

10 - Aled Morris

123 - Dylan Roberts

133 - Owain Sion


Clwb Cant Awst 2012

£75
£50
£25

95 - Iwan Jones (Sliw)

9 - Tecwyn Hughes

28 - Huw Cefn Gwyn


Clwb Cant Gorffennaf 2012

£75
£50
£25

25 - Dyfan Hughes

46 - Hywel Hughes

75 - Alwynne Jones


Clwb Cant Mehefin 2012

£75
£50
£25

37 - Sion Foulkes

2 - Carys Parry

12 - Enid Christie


Clwb Cant Mai 2012

£75
£50
£25
96 - Mervyn Bardsley
17 - Ceinwen Williams
54 - Dafydd Williams

Clwb Cant Ebrill 2012

£75
£50
£25
25 - Dyfan Hughes
4 Y Ddol
22 - Elinor Jones
56 - Gwyn Griffith
Lon Glai

Clwb Cant Mawrth 2012

£100
£50
12 - Enid Christie
53 - Gwilym Williams
£25
£25
27 - Meic Roberts
125 - Gwynfor Morris

Clwb Cant Chwefror 2012

£100
£50
37 - Sion Foulkes
48 - Michael Green
£25
£25
107 - Richard Lloyd Jones
51 - Dilwyn Hughes

Clwb Cant Ionawr 2012

£100
£50
141 - John Evans
84 - Maldwyn Hughes
£25
£25
35 - Ifor Jones
18 - Dewi Hughes

 

Clwb Cant Rhagfyr 2011

£100
£50
129 - Aled Williams (Salad)
12 - Enid Christie
£25
£25
95 - Iwan (Sliw) Jones
40 - Gareth Birkett

Clwb Cant Tachwedd 2011

£100
£50
6 - Andrew Davies
84 - Maldwyn Hughes
£25
£25
83 - Elen Foulkes
85 - Dewi Rowlands

Clwb Cant Hydref 2011

£100
£50
5 - Ann Hughes
115 - Gareth "Pen" Jones
£25
£25
69 - Gari Williams
68 - Roger Jones

Clwb Cant Medi 2011

£100
£50
111 - Jonathan Davies
103 - Dewi Williams (Frankie)
£25
£25
120 - Gwyn Jones
17 - Ceinwen Williams

Clwb Cant Awst 2011

£100
£50
54 - Dafydd Williams
48 - Michael Green
£25
£25
14 - Cled Post
37 - Sion Foulkes

Clwb Cant Gorffennaf 2011

£100
£50
45 - Ann Hughes
8 - Ynyr Hughes
£25
£25
99 - Alwenna Williams
128 - Geraint Parry.

Clwb Cant Mehefin 2011

£100
£50
75 - Alwynne Jones
98 - Iolo Morgan
£25
£25
18 - Dewi Hughes
15 - Mair Williams

Clwb Cant Ebrill 2011

£100
£50
53 - Gwilym Williams
91 - Dafydd (Llan) Jones
£25
£25
32 - Llifon Griffiths
111 - Jonathan Davies

Clwb Cant Mawrth 2011

£100
£50
61 - Gareth Owens
95 - Iwan Jones
£25
£25
45 - Ann Hughes
115 - Gareth Pen

Clwb Cant Chwefror 2011

£100
£50
48 - Michael Green
7 - Huw P Hughes
£25
£25
46 - Hywel Hughes
81 - Wil Robinson

Clwb Cant Ionawr 2011

£100
£50
43 - Andrew Williams
120 -Gwyn Jones
£25
£25
11 - Phil Druce
5 - Ann Hughes

 

Clwb Cant Rhagfyr 2010

£100
£50
14 - Cled, Post Bethel
8 - Ynyr Hughes, Bethel
£25
£25
92 - Arwel Jones, Bethel
59 - Geraint Evans, Rhiwlas

Clwb Cant Tachwedd 2010

£100
£50
43 - Andrew Williams
11 - Phil Druce
£25
£25
21 - Iolo Harri Owen
115 - Gareth Jones (Gareth Pen)

Clwb Cant Hydref 2010

£100
£50
90 - Wena Williams
122 - Owain Machno
£25
£25
35 - Ifor Jones
48 - Michael Green

Clwb Cant Medi 2010

£100
£50
85 - Dewi Rowlands
128 -Geraint Parry
£25
£25
37 - Sion Foulkes
61 - Gareth Owens

Clwb Cant Awst 2010

£100
£50
17 - Ceinwen Williams
31 - Wynne Williams,Refail
£25
£25
95 - Iwan Jones (Sliw)
97 - Howard Jones

Clwb Cant Gorffennaf 2010

£100
£50
86 - Dyfan Ellis
32 - Llifon Griffiths
£25
£25
95 -Iwan Wyn Jones
92 - Arwel Jones

Clwb Cant Mehefin 2010

£100
£50
81 - Wil Robinson
28 - Huw Cefn Gwyn
£25
£25
116 -Alice Jones
89 - Bethan Williams

Clwb Cant Mai 2010

£100
£50
35 - Ifor Jones,Erw Bian
84 - Maldwyn Hughes
£25
£25
90 - Wenna Williams
117 - Iwan Trefor Jones

Clwb Cant Ebrill 2010

£100
£50
100 - Edwyn Lloyd, Bethel
123 - Dylan Roberts, Bethel
£25
£25
46 - Hywel Hughes, Bethel
122 - Owain Machno, Caerdydd

Clwb Cant Mawrth 2010

£100
£50
59 - Geraint Evans, Rhiwlas
7 - H.P.Hughes, Bethel
£25
£25
61 - Gareth Owens, Caernarfon
103 - Dewi (Frankie) Williams

Clwb Cant Chwefror 2010

£100
£50
43 - Andrew Farmer
42 - Michelle Johnson
£25
£25
53 - Gwilym Williams
85 - Dewi Rowlands

Clwb Cant Ionawr 2010

£100
£50
96 - Merfyn Bardsley
115 -Gareth Jones (Gareth Pen)
£25
£25
129 - Aled Williams (Salad)
13 - Elis Wyn

 

Clwb Cant Rhagfyr 2009

£100
£50
89 - Bethan Williams
52 - Dyfan Williams
£25
£25
6 - Andrew Davies
31 - Wynne Williams

Clwb Cant Tachwedd 2009

£100
£50
68 - Roger Jones
90 - Wenna Williams, Caernarfon
£25
£25
21 - Iolo Harri Owen
74 - Caroline Johnson

Clwb Cant Medi 2009

£100
£50
83- Elen Foulkes
120 - Gwyn Jones
£25
£25
£25 - 13 - Elis Wyn
£25 - 2 - Carys Parry


Clwb Cant Awst 2009

£100
£50
91- Dafydd Jones
117- Iwan Trefor Jones
£25
£25
85 -Dewi Rowlands
103- Dewi Williams( Frankie)

Clwb Cant Gorffennaf 2009

£100
£50
13- Ellis Wyn
53- Gwilym Williams
£25
£25
28- Huw Cefn Gwyn
71- Wyn Morris

 


Clwb Cant Mehefin 2009

£100
£50
135 - Elfyn Jones
75 - Alwynne M Jones (i'r pant......!!!!!!)
£25
£25
107 - Richard Ll. Jones
31 - Wynne Williams

Clwb Cant Mai 2009

£100
£50
47 - John Morgan
10 - Aled Morris
£25
£25
129 - Aled Williams (Salad)
115 - Gareth Jones (Gareth Pen)

Clwb Cant Ebrill 2009

£100
£50
11 - Phil Druce
3 - Kevin Johnson
£25
£25
35 - Ifor Jones
17 - Ceinwen Williams

Clwb Cant Mawrth 2009

£100
£50
36 - Geraint Jones
52 - Dyfan Williams
£25
£25
86 - Dyfan Ellis
65 -Eleri Davies

Clwb Cant Chwefror 2009

£100
£50
128 - Geraint Parry
76 - Marcus Robinson
£25
£25
12 - Enid Christie
92 - Arwel Jones

Clwb Cant Ionawr 2009

£100
£50
20 - H. D. Owen
84 - Maldwyn Hughes
£25
£25
69 - Gary Williams
123 - Dylan Roberts

 

Clwb Cant Rhagfyr 2008

£100
£50
74 - Caroline Johnson
46 - Hywel Hughes, Bethel
£25
£25
125 - Gwilym Morris, Bethel
124 - Lesley Morgan, Bethel

 


Clwb Cant Tachwedd 2008

£100
£50
2 - Carys Williams
51 - Dilwyn Hughes
£25
£25
109 - Vernon Orritt
96 - M. Bardsley

Clwb Cant Medi 2008

£100
£50
77 - Dylan Williams (pepsi)
18 - Dewi Hughes, Bethel
£25
£25
4 - Gwenda Jones, Caernarfon
122 - Owain Machno, Caerdydd

Clwb Cant Awst 2008

£100
£50
143 - Lona Jones
31 - Wynne Wiiliams
£25
£25
20 - Harold Owen
18 - Dewi Hughes

Clwb Cant Mehefin 2008

£100
£50
27 - Meic Roberts
141 - J.R.Evans
£25
£25
58 - Dewi Williams (Frankie)
31 - Wynne Williams

Clwb Cant Mai 2008

£100
£50
(33) Margaret Williams
(141) J.R.Evans
£25
£25
(5) Ann Hughes
(83) Elen Foulkes

Clwb Cant Ebrill 2008

£100
£50
(76) Marcus Robinson
(69) Gary Williams
£25
£25
(111) Jonathan Davies
(70) Arwel Ellis

Clwb Cant Mawrth 2008

£100
£50
(7) H.P.Hughes
(84) Maldwyn Hughes, Llan.
£25
£25
(138) Maldwyn Hughes
(132) Evan Owen

Clwb Cant Chwefror 2008

£100
£50
(47) John Morgan
(18) Dewi Hughes
£25
£25
(97) Howard Jones
(30) Carol bar

Clwb Cant Ionawr 2008

£100
£50
(121) Andy Gibson
(2) Carys Williams
£25
£25
(132) Evan Owen
(3) Kevin Johnson

 

Clwb Cant Rhagfyr 2007

£100
£50
(89) Bethan Williams
(72) Ian Roberts
£25
£25
(107) Richard Ll. Jones
(63) Irfon Hughes

Clwb Cant Tachwedd 2007

£100
£50
(46) Hywel Hughes
(43) Andrew Farmer
£25
£25
(115) Gareth Hughes
(112) Katie Hughes


Clwb Cant Hydref 2007

£100
£50
(36) Geraint Jones
(117) Iwan Trefor Jones
£25
£25
(28) Huw Cefn Gwyn
(128) Geraint Parry

Clwb Cant Medi 2007

£100
£50
(129) A.Williams
(109) Vernon Orritt
£25
£25
(39) Dylan Griffiths
(48) Michael Green

Llwyddodd aelodau Clwb pel-droed Ieuenctid Bethel i gasglu £966.30 wrth bacio bagiau yn Morrisons Caernarfon ar Ddydd Sadwrn Mai 12fed. Hoffai'r Pwyllgor ddiolch i'r 48 aelod a'u rhieni am eu gwaith caled ar y diwrnod ac i gwsmeriaid Morrisons am eu haelioni.Clwb Cant Awst 2007
£100
£50
(115) Gareth Jones
(36) Geraint Jones
£25
£25
(71) Wyn Morris
(5) Ann Hughes


 

 

 

 

I gael rhagor o wybodaeth neu pe baech yn hoffi helpu i gasglu arian, cliciwch yma .

Cliciwch yma i gael gwybod pwy ydi ein noddwyr presennol, neu i gael gwybod sut y gellwch chi noddi'r clwb.